20 procent groei in fietsen in de stad: de maatschappelijke baten

Tour de Force (een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Daartoe is de gezamenlijke agenda Fiets 2017 – 2020 uitgebracht.

Samenvatting Tour de Force 2020

Voor meer informatie over Tour de Force 2020 en de samenvatting van de agenda Fiets 2017 – 2020 raadpleegt u de website: www.tourdeforce2020.nl.

Infographic: investeren in fietsen in de stad

De adviseurs van Decisio hebben bijgedragen aan de agenda, onder meer met deze infographic over de maatschappelijke baten van fietsen:tour de force

Meer informatie?

Voor meer informatie over Tour de Force of wat Decisio voor u kan betekenen op het gebied van onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van fietsen, fietsparkeren en fietsinfrastructuur neemt u contact op met Kees van Ommeren van Decisio (c.vanommeren[at]decisio.nl). Telefonische informatie via 020-6700562.