Studenten weren uit de spits, of…?

ovEen van de doelstellingen van de invoering van de ov-studentenkaart in 1991 was om het aan belang verliezende openbaar vervoer in Nederland nieuw leven in te blazen. Deze doelstelling is zijn impuls inmiddels echter voorbij geschoten. Het openbaar vervoer is in de spits vaak (te) vol, met als gevolg ergernis onder reizigers, lange en onbetrouwbare wachttijden en een verminderd reiscomfort. Een mogelijk oplossing is om studenten, die ruim 30 procent van alle spitsreizigers vormen, te mijden uit de spits. Universiteiten en hogescholen lijken hier echter niet in mee te willen gaan.
 

Welke andere oplossingen kunnen de spitsdrukte verminderen?

Lange afstanden in het openbaar vervoer worden voornamelijk per trein afgelegd, waar niet direct een substituut voor te vinden is. Maar voor korte afstanden is de fiets een prima alternatief voor de bus, tram of metro. De huidige opzet van het studentenreisproduct heeft echter grote invloed op het reisgedrag van studenten. Zij kunnen immers gratis reizen met het openbaar vervoer, terwijl ze voor het gebruik van de (OV-)fiets kosten maken.

Afstudeeronderzoek reisgedrag Brains on Bikes

Begin 2016 is onze stagiaire, Suzanne Steegman, gestart met haar afstudeeronderzoek. Het onderzoek brengt de prijselasticiteit van het openbaar vervoer voor studenten met een studentenreisproduct in beeld en richt zich op de mogelijkheden van de OV-fiets als alternatief voor de bus. Kiezen studenten in hun reisgedrag voor de OV-fiets in plaats van de bus wanneer beide ‘gratis’ worden aangeboden? Welke maatschappelijke effecten brengt dit met zich mee? Uitkomsten laten zien in hoeverre een aanpassing in prijs zal leiden tot een toename van het gebruik van de OV-fiets onder studenten en daarmee bij kan dragen aan de problematiek in de spitsuren en fietsparkeren rondom stations. Data wordt verzameld aan de hand van een enquête onder Utrechtse studenten en interviews met verschillende relevante actoren.

Utrecht CS – Uithof: drukste busverbinding van Nederland

Suzanne richt haar afstudeeronderzoek op een specifiek casus: de verbinding Utrecht CS – Uithof. Het traject tussen Utrecht CS en de Uithof is met 27.000 reizigers per dag de drukste busverbinding van Nederland. Vanaf 2018 zal de tramverbinding De Uithoflijn een deel van deze drukte opvangen. Toch is de verwachting dat het capaciteitsprobleem op termijn opnieuw voor problemen zal zorgen: in 2030 heeft ook de tram haar maximale capaciteit bereikt.

Meer informatie?

Voor informatie over de voortgang van dit onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Suzanne Steegman via s.steegman[at]decisio.nl, of telefonisch via 020-67 00 562.