Fietsparkeren in de wijk vraagt om aandacht

De afgelopen 20 jaar is het fietsgebruik met meer dan 40 procent toegenomen. Dit is merkbaar op de fietspaden, bij stations en in de binnensteden, maar ook in woonwijken vullen de stoepen zich steeds meer met geparkeerde fietsen. De fiets kent vele maatschappelijke voordelen; het is een gezond en goedkoop vervoermiddel en zorgt voor relatief weinig vervuiling. Aan de andere kant nemen de vele geparkeerde fietsen op straat schaarse open ruimte in en kunnen voor problemen met bereikbaarheid en veiligheid zorgen.

Gemeentelijke bijeenkomst: fiets en fietsparkeren

Onze stagiaire Sara de Boer ronde in december 2015 haar afstudeeronderzoek naar (betaald) fietsparkeren in woonwijken in Amsterdam af. Naar aanleiding van dit onderzoek en de resultaten organiseerde Decisio, op 15 februari 2016 in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, een bijeenkomst. Deelnemers uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kwamen bijeen om te discussiëren over de waarde van de fiets en fietsparkeren in de wijk. Veel aandacht gaat uit naar fietsparkeren in de wijk, maar ook parkeren rondom stations en op andere drukke locaties kwam aan de orde. Er is gesproken over de ontwikkelingen van fietsparkeren en ideeën zijn uitgewisseld over de aanpak van buurtstallingen.

“Fietsparkeren in wijk vraagt om aandacht, maar veel is nog onbekend”

Gemeenten herkennen dat fietsparkeren in de wijk om aandacht vraagt, maar dat veel nog onduidelijk is. Er spelen nog veel uiteenlopende vragen zoals: wordt bikesharing de toekomst? Wat zijn de werkelijke effecten van buurtstallingen op open ruimte? Wat zijn de beste flankerende maatregelen om ‘fietsparkeergedrag’ positief te beïnvloeden? Kunnen lege winkelpanden verbouwd worden tot fietsenstallingen? Vragen die een goed beeld geven van de opgaven waar de G4 gemeenten op dit moment mee bezig zijn. Iedere gemeente op zijn eigen manier en met een eigen visie. Informatie over o.a. aantallen fietsen in woonwijken, de juiste prijzen voor fietsparkeren, de wensen van bewoners en goede oplossingen voor geparkeerde fietsen op straat is schaars. Hoewel het onderwerp fietsparkeren steeds meer aandacht krijgt, is er nog onderzoek nodig om het ‘fietsparkeerprobleem’ in de (nabije) toekomst op te lossen.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen op het vlak van onderzoek naar de fiets, fietsparkeren, fietsmaatregelen, fietsinfrastructuur of fietsgebruik neemt u contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) of Martijn Lelieveld (m.lelieveld[at]decisio.nl). Bellen kan natuurlijk ook via 020-6700562.
Voor meer informatie over het afstudeeronderzoek en/of de bijeenkomst neemt u contact op met Sara de Boer via 020-6700562 of sara[at]decisio.nl