Decisio: uitgebreide ervaring met evaluatiestudies

evaluatiesDecisio ontwikkelde zich in de afgelopen periode tot een specialist in evaluatieonderzoek. Evalueren (letterlijk: ‘op waarde schatten’) is voor ons geen doel op zich, maar doe je om ervan te leren en het beleid effectiever en efficiënter te maken. Wat leverden de ingezette financiële middelen en instrumenten op, zijn de gestelde verwachtingen en doelen behaald, waardoor wel/niet en op welke manier kan het beter?
 
 

Betrokkenheid en transparantie belangrijke aspecten bij evaluaties

Met evaluatiestudies zijn in het algemeen grote belangen en sterke gevoelens gemoeid. Bestuurders en projectleiders hebben hun beroepstrots en werken met veel inzet aan hun programma’s en projecten. Ondernemers en maatschappelijke organisaties willen goed voor de dag komen en hebben belang bij continuering van het beleid of de subsidieregeling. Het goed en tijdig betrekken van belanghebbenden, transparantie in aanpak en informatieverwerking, en het toepassen van hoor en wederhoor zijn in dit licht voorname factoren om tot betrouwbare en gedragen resultaten te komen. Verder zien we in de praktijk dat een scherpe beleidsreconstructie en contextbeschrijving helpt bij het interpreteren (en waarderen) van de uitkomsten van de evaluatie.

Inzet van economische kennis en analyse bij evaluaties

In veel evaluatiestudies past Decisio, naast workshops of diepte-interviews, haar economische kennis en analysetools toe, zoals het doorrekenen van business cases, het Decisio input-outputmodel, impactanalyses, de MKBA-systematiek en methoden van ruimtelijk-economisch onderzoek.

Voorbeelden van evaluaties door Decisio

Decisio voerde evaluaties uit op uiteenlopende gebieden waaronder regionaal-economisch beleid, water of infrastructuur. Enkele voorbeelden van evaluaties van Decisio:

 • Evaluatie Digitaal Hulpplein (Ministerie van BZK, onderhanden)
 • Tussenevaluatie waterveiligheidsprogramma’s (ministerie I&M, onderhanden)
 • Midterm review Regionale investeringssteun Groningen (provincie Groningen, onderhanden)
 • Tussenevaluatie Regionaal-Economisch beleid (provincie Overijssel)
 • Midterm Review Meerjarenprogramma Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
 • Evaluatie Luchtvaartwet (ministerie I&M)
 • Evaluatie Water als Economische Drager (provincie Noord-Holland)
 • Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (in opdracht van ministerie van EZ)
 • Beleidsdoorlichting waterkwaliteit (ministerie I&M)
 • Evaluaties Groene Uitweg, Milieufederatie Noord-Holland, Kleine infrastructuur, Waterplan (provincie Noord-Holland)
 • Evaluatie Masterplan Noordzeekanaalgebied (in opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied)

Meer informatie

Voor meer informatie over evaluaties neemt u contact met Jaap Broer (j.broer[at]decisio.nl) of Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl). Telefonisch zijn zij bereikbaar via: 020-67 00 562.