Zeeland wil profiteren van groeimarkt zee- en riviercruise

zeeland riviercruiseAls het aan de in 2015 opgerichte Stichting Cruise Toerisme Zeeland ligt, moet het aantal riviercruiseschepen dat Zeeland aandoet over 5 jaar bijna verdubbeld zijn: van 270 schepen nu naar 450 in 2020. Ook op de zeecruisemarkt moet Zeeland een speler van betekenis worden: de ambitie is om te groeien van 5 schepen in 2016 naar 20 in 2020.

Verkenning naar kansen en juiste organisatievorm

In opdracht van de Stichting voerde Decisio een verkenning uit naar positie van, en ontwikkelingen op de Zeeuwse cruisemarkt en de haalbaarheid van deze ambities. De nadruk lag hierbij op het concreet achterhalen wat er nodig is om meer cruiseschepen naar Zeeland te trekken en wie die inspanningen en investeringen zouden moeten plegen.

Organisernd vermogen: “cruise-ambassadeur” aanstellen

Na bestudering van cijfers, plannen en onderzoeken en gesprekken met provincie, gemeenten, havendiensten, ondernemers, rederijen en touroperators brachten we het advies uit om het organiserend vermogen in de provincie te vergroten door een onafhankelijke trekker, een “cruise-ambassadeur”, aan te stellen. Dit advies werd overgenomen door de stichting en in een bijeenkomst door Decisio aan betrokkenen gepresenteerd, waarbij overheden én ondernemers de intentie uitspraken om gezamenlijk een actieplan op te stellen en een trekker voor twee jaar aan te stellen. Jacques Suurmond, voorzitter van de Stichting Cruise Toerisme Zeeland stelt hierover op de PZC-site “Er zijn een heleboel spelers in Zeeland, maar die weten van elkaar niet wat ze doen. We hebben iemand nodig die gedurende één of twee jaar de kar trekt. Daarvoor proberen we geld te vinden.”

Media

In de provincie werd over de resultaten van het onderzoek bericht door Omroep Zeeland; nationaal besteedde de NOS aandacht aan het onderzoek en de plannen om een ambassadeur aan te stellen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decsio project neemt u contact op met Jaap Broer van Decisio via j.broer[at]decisio.nl of 020-6700562.