Prioriteit in fietsinvesteringen in Zuid-Holland en MRDH

fietsinvesteringenDe provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben al enige tijd een aantal regionale fietsverbindingen in beeld als mogelijke snelfietsroutes. Dit past bij de ambitie van de provincie om een netwerk van snelfietsroutes te realiseren; onder andere om het fietsgebruik op de middellange afstand te vergroten.

Verkenning snelfietsroutes

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de MRDH hebben Decisio en Tibs tien potentiële snelfietsroutes verkend. Tibs verzorgde de infrastructurele verkenning en Decisio de verkenning naar de fietspotentie en maatschappelijke kosten en baten van de routes. In een werksessie met alle betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de MRDH zijn de resultaten gepresenteerd en zijn de uitkomsten gebruikt om een eerste afweging te maken welke routes een plek krijgen in de gezamenlijke Beter Benutten Vervolg-aanvraag vanuit de MRDH.

Afwegingskader fietsinvesteringen

Het project is een mooi voorbeeld van hoe de MKBA-methodiek ook voor fietsinvesteringen een afwegingskader biedt. Het laat niet alleen zien dat fietsinvesteringen over het algemeen maatschappelijk rendabel zijn (vrijwel alle routes kennen een positief MKBA-saldo), maar maakt verschillende routes vooral vergelijkbaar en ondersteunt te maken keuzen en prioritering.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) van Decisio. Telefonisch is hij bereikbaar via: 020-6700562.