Herkomst en bezoekers Zandvoort in beeld met mobiele telefoondata

vlag zandvoortDe gemeente Zandvoort schakelde economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio samen met Mezuro in om een betrouwbaar inzicht te krijgen in het aantal bezoekers.

De gemeente Zandvoort gebruikte meerdere bronnen voor het bepalen van bezoekcijfers. Om een meer betrouwbaar beeld en check van het aantal bezoekers te krijgen, heeft Zandvoort aan Decisio gevraagd een analyse te doen op basis van mobiele telefoondata. Zandvoort wil deze gegevens gebruiken voor het opstellen van haar toeristisch-economische visie.

Uitkomst bezoekersaantallen en herkomst

Het aantal bezoekers in Zandvoort bedroeg in 2014 10,4 miljoen. Hiervan was 10 procent afkomstig uit het buitenland. In de drukste bezoekersmaanden juni, juli en augustus 2014 is het gemiddeld aantal bezoekers 1,3 miljoen per maand. Dit omvat alle bezoekers, dus niet alleen de bezoekers van het strand: ook het verblijfstoerisme, familiebezoek en woon-werkverkeer is meegenomen in de cijfers. De meerderheid van de bezoekers is een incidentele bezoeker. Dat wil zeggen dat ze maximaal 2 keer per maand in Zandvoort zijn geweest. Dit bezoek heeft hoofdzakelijk een toeristisch motief.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decisio project en/of de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata bij regionaal-economische analyses neemt u contact op met Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl) of Menno de Pater (m.depater[at]decisio.nl) of via 020-6700562.