Betalen voor het parkeren voor uw fiets in de woonomgeving: onderzoek fietsparkeren Amsterdam

fietsparkeren amsterdamDe afgelopen 20 jaar is fietsgebruik met meer dan 40 procent toegenomen. Dit betekent niet alleen meer fietsen op de fietspaden, maar ook meer geparkeerde fietsen op populaire locaties en in woonwijken. De fiets kent vele maatschappelijke voordelen. Fietsen is gezond, het kost weinig ruimte, zorgt voor minder congestie en de fiets is een schoon transportmiddel. Maar in drukbevolkte steden als Amsterdam kan de fiets ook zorgen voor overlast en kunnen geparkeerde fiets op straat een probleem vormen voor bereikbaarheid.

In Amsterdam bestaan al vele beleids- en ontwikkelingsplannen met betrekking tot fietsparkeren. Deze zijn voornamelijk gericht op populaire en drukke gebieden. Onderzoek naar de ‘fietsparkeersituatie’ in de woonomgeving is nog nauwelijks gedaan en de mening van bewoners over geparkeerde fietsen op straat is onduidelijk. Inpandige fietsenstallingen worden gezien als een mogelijke oplossing voor het fietsparkeerprobleem. Sara de Boer, stagiaire bij Decisio, heeft onderzoek gedaan naar de huidige situatie omtrent fietsparkeren in de woonomgeving en de bereidheid om te betalen voor inpandige fietsstallingen in Amsterdam.

Een maandabonnement voor fietsparkeren

fietsparkeren amsterdam straatHet onderzoek biedt een indicatie voor de prijs die men bereid is te betalen voor inpandige fietsenstallingen. Deze prijs varieert van €5,90 tot €7,80 per maand; afhankelijk van de locatie van de stalling. 85 procent van de respondenten heeft aangegeven een maandelijks bedrag te willen betalen, wanneer ze hun fiets tot 1 minuut loopafstand vanaf zijn/haar woning (veilig) kan parkeren. Het is haast onmogelijk om deze stallingen te realiseren, omdat de huren hoog liggen en ruimte schaars is in Amsterdam. Maar de resultaten geven wel aan dat er een omvangrijke groep Amsterdammers bereid is om gebruik te maken van en te betalen voor inpandige fietsenstallingen. Voor stallingen op 2 tot 4 (of meer) minuten loopafstand, zijn tussen de 38 en 53 procent van de Amsterdammers bereid een bedrag te betalen. Deze resultaten tonen dat de locatie van fietsparkeervoorzieningen een van de belangrijkste beslissingsfactoren is bij het kiezen van fietsparkeerplek. Men loopt liever niet meer dan 2 minuten vanaf de stalling naar huis, zelfs als de fietsparkeervoorzieningen veilig parkeren garanderen en van alle gemakken zijn voorzien.

Gesegmenteerd beleid

Al eerder is aangetoond dat bewoners van Amsterdam zich ergeren aan geparkeerde fietsen op de stoep. Ook in dit onderzoek komt naar voren dat 70,6 procent van de respondenten deze geparkeerde fietsen vervelend vindt. 58,4 procent geeft aan dat handhaving nodig is en 65 procent dat er extra fietsparkeervoorzieningen nodig zijn in de woonomgeving. Deze redelijk negatieve resultaten hebben geen effect op de algemene waardering van de woonomgeving, deze wordt door nog steeds als (zeer) goed ervaren. Aangezien de behoeften en problemen per wijk verschillen en er geen eenduidige mening of fietsparkeergedrag te onderscheiden is, is het van belang om beleids- en ontwikkelingsplannen op wijk of straat niveau aan te passen.

Vervolg onderzoek

Deze studie is een eerste analyse naar de waarde van de fiets en fietsparkeervoorzieningen in de woonomgeving. Op dit moment is men niet gewend te betalen voor fietsparkeren en wordt de fiets het liefst zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming geparkeerd. De resultaten tonen aan dat men geïrriteerd is door geparkeerde fietsen op straat en dat er een bereidheid is te betalen voor fietsparkeren in de woonomgeving. De resultaten zijn interessant voor beleidsmakers en dienen als motivatie voor verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden voor fietsparkeren in de woonomgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit (afstudeer)onderzoek neemt u contact op met Sara de Boer via s.deboer[at]decisio.nl of via 020-6700562.

Decisio organiseert, in samenwerking met Erasmus Universiteit, begin 2016 een bijeenkomst over ‘fietsparkeren en de stad’. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Martijn Lelieveld via m.lelieveld[at]decisio.nl of via 020-6700562.