Samenwerking Mezuro en Decisio: meten om te besluiten!

Mezuro en Decisio: big data voor regionale vraagstukkenDecisio en Mezuro werken samen om big-data om te zetten in antwoorden op vraagstukken op het gebied van mobiliteit, recreatie & toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling.

Mezuro

Mezuro is een nieuwe innovatieve speler die de mobiliteit van groepen mensen in kaart brengt. Mezuro telt het aantal mensen in centra, steden, regio’s en provincies en maakt herkomst-bestemmingsrelaties op basis van anonieme statistische gegevens afkomstig uit het mobiele communicatienetwerk van Vodafone. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar type bezoekers van een stad of regio: inwoners, frequente bezoekers (woon-werk en schoolgaand verkeer), regelmatige bezoekers (vooral winkelend publiek, zakelijk- en familiebezoek) en incidentele bezoekers (vooral recreatief bezoek). Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen in te week, gedurende het hele jaar. Zo kunnen trends op langere termijn worden gemeten, afwijkingen van het gemiddelde worden bepaald en kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende perioden in het jaar. Voor meer informatie zie: www.mezuro.com.

Samenwerking

Mezuro staat voor meten; Decisio voor besluiten. Dat is dan ook wat we met onze samenwerking beogen: meetgegevens omvormen tot informatie en adviezen die bijdragen tot betere besluiten. Zo geven we de gemeente Den Haag inzicht in effecten van bijvoorbeeld evenementen of externe omstandigheden (het weer) op het aantal bezoekers van Scheveningen: waar komen mensen op dagen met topdrukte vandaan, wijkt dat af van anderen dagen? hoeveel extra bezoekers trekt een evenement? Op lange termijn zijn ook trends en gevolgen van bijvoorbeeld ruimtelijke ingrepen (kustversterkingen, windparken voor de kust), city-marketing en andere beleidsmaatregelen inzichtelijk.

Deze en andere vragen die we kunnen beantwoorden staan in de folder. Aan de hand van de volgende voorbeelden hebben we een eerste uitwerking van een aantal vragen gemaakt:

  • Wat betekent een outletcentre voor mijn stad en de omliggende gemeenten in de regio? Bataviastad trekt vooral bezoekers van buiten de regio.
  • Waar liggen de grootste kansen voor nieuwe fietsverbindingen? Groningen heeft dagelijks 70 duizend forenzen en winkelbezoekers woonachtig op fietsafstand.
  • Wat zijn de populaire bestemmingen voor mijn inwoners? Kustplaatsbezoek van Amsterdammers: Zandvoort is verreweg de populairste badplaats.
  • Hoe bereiken bezoekers mijn stad en hoe verschilt dit per type bezoeker of herkomst? Het OV-aandeel over de Hollandse Brug bedraagt ruim 30 procent.
  • Waar gaan buitenlandse toeristen naar toe? Duitsers bezoeken de kust, natuur en Brabant.

Voor meer informatie over de producten van Mezuro en Decisio neemt u contact op met Menno de Pater via m.depater[at]decisio.nl.