Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Gevorderdencursus MKBA

Gevorderdencursus MKBA

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten in verschillende domeinen. Het sturen op maatschappelijk rendement wordt immers steeds belangrijker.

Tijdens de tweedaagse Gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in demethodiek. We gaan met u diep de theorie in. Ook krijgt u inzicht in de totstandkoming van belangrijke parameters van de MKBA zoals de discontovoet, de waarde van een uur (reistijd)winst en de waarde van een statistisch mensenleven. U leert bijvoorbeeld hoe de discontovoet in de Nederlandse praktijk is samengesteld, waarom deze zo is samengesteld en wat de argumenten voor- en tegen de Nederlandse aanpak zijn.

Doelgroep ‘Gevorderdencursus MKBA’

Beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs en projectleiders bij provincies, corporaties, gemeenten, stadsregio’s, waterschappen en de Rijksoverheid die betrokken zijn bij projecten, waarbij de MKBA een rol speelt of waarbij de MKBA een rol zou kunnen spelen. Ook medewerkers van kennisinstituten, MBO, HBO en WO behoren tot de doelgroep.

Data en kosten

De tweedaagse gevorderdencurus MKBA vindt plaats op 4 juni en 25 juni 2015. De kosten voor de basiscursus bedragen 1.495 euro exclusief BTW. De cursussen vinden plaats bij Platform 31 te Den Haag.

Aanmelden

U kunt zich voor de basiscursus aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.