Prognoses internationaal onderwijs

Voorspellen toename/afname vraag internationaal onderwijs Het aantal internationale werknemers in Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid. Zij nemen in toenemende mate hun gezin met kinderen mee. Mede om die reden is de vraag naar

Lees verder

Energielandgoed van de toekomst

MKBA energielandgoed van de toekomst De gemeente Bergen (L.) wil een energielandgoed realiseren: Energielandgoed Wells Meer. Het landgoed levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstelling om als gemeente in 2030 energieonafhankelijk te

Lees verder