Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling?

Trek naar de stad De Randstedelijke gemeenten staan voor de uitdaging om de komende decennia te voorzien in een omvangrijke behoefte aan woon- en werkruimte. De trek naar de steden is de laatste jaren onverminderd

Lees verder

Evaluatie pilot Rembrandt- en Thorbeckeplein

Naar een gastvrijer en veiliger Rembrandtplein Op 1 juli 2015 ging de pilot ‘Gastvrij en veilig Rembrandt-en Thorbeckeplein’ van start. Doelen van de pilot waren meer kwaliteit en minder uitgaansgeweld in dit gebied, bezoekers die

Lees verder

Decisio helpt bij keuzes energietransitie en duurzaamheidsbeleid

duurzaam

Omvangrijk en verreikend vraagstuk Een van de omvangrijkste actuele maatschappelijke vraagstukken is de energietransitie. Dan gaat het bijvoorbeeld bij het energieverbruik (vraagzijde) en de energievoorziening en transport (aanbodzijde) om serieuze opgaven. Voor de energietransitie zijn

Lees verder

Zero Emissie bussen maatschappelijk voordelig?

MKBA Zero Emissie busvervoer Vervoerregio Amsterdam De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft als doelstelling een volledig CO2 neutraal mobiliteitssysteem in 2030. Decisio stelde daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op van zero emissie busvervoer in de VRA.

Lees verder

Huisvesting internationale arbeidsmigranten?!

Toenemende vraag naar huisvesting internationale arbeidsmigranten De economie groeit en er is een omvangrijke behoefte aan personeel. Bedrijven in Nederland zetten steeds vaker internationale arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Vooral de

Lees verder

Decisio helpt 13 Europese steden op de fiets

fiets

Decisio helpt 13 Europese steden op de fiets Veel Europese steden kampen met verkeersoverlast en zien de fiets als een aantrekkelijke oplossing. Maar hoe doe je dat en maak je Europese steden meer fietsvriendelijk? Decisio

Lees verder

70 tot 100 duizend minder bezoekers in Amsterdam door stroomuitval en storm

Effecten stroomuitval en storm in Amsterdam Stroomuitval in januari 2017 en de storm in januari 2018 leidden in Amsterdam tot respectievelijk 70 tot 100 duizend minder bezoekers. Dit blijkt uit een analyse van Decisio op

Lees verder

Stage: Britt Wolterman

Stageopdracht bij Decisio Ik ben Britt Wolterman en ik loop sinds begin januari 2019 stage bij Decisio. Deze stage is het laatste onderdeel van mijn master Environmental Sciences – specialisatie Economics, die ik volg aan

Lees verder

Quick scan decentralisatie vier sprinterdiensten

Onderzoek vier sprinterdiensten Decisio voerde, in samenwerking met Twynstra Gudde, een quick scan uit om te beschouwen of en hoe het toevoegen van vier sprinterdiensten aan regionale OV-concessies kan bijdragen aan een regionaal geïntegreerd aanbod

Lees verder

Internationale werknemers: nieuwe cijfers

internationale werknemers

Decisio ontwikkelt monitor ‘internationale werknemers’ Decisio voerde de diverse onderzoeken uit op het vlak van internationale werknemers. Bijvoorbeeld, als het gaat om het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten. Deze onderzoeken richten zich op de groep

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.