Monitor Concurrentiepositie ITS 2017

Uitkomst monitor: Nederland blijft aan weg timmeren op gebied van ITS

Uit de jaarlijkse ‘Monitor internationale concurrentiepositie ITS’ blijkt dat ook in 2016 de export- en concurrentiepositie van Nederlandse ITS bedrijven is verbeterd. Decisio stelde de monitor voor het tweede jaar op rij samen in opdracht van Connecting Mobility en het Ministerie van IenM. Voor de monitor is een enquête uitgezet onder 131 bedrijven en kennisinstellingen en zijn gesprekken gevoerd met een 25 tal bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daaruit blijkt dat Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van ITS (Intelligent Transportsystems) hun omzet in 2016 hebben zien toenemen. Dat was bij het gros van de bedrijven in 2015 ook al het geval. Ook de export van ITS-producten neemt voor het tweede jaar op rij toe.

Nederland koploper

Deze positieve signalen vertalen zich eveneens in de mening van bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat de Nederlandse concurrentiepositie in deze ‘hoog innovatieve’ sector is toegenomen. Het Nederlandse bedrijfsleven houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility, verkeersmanagement, gedeeltelijke of geheel zelfrijdende voertuigen en (steeds meer) Mobility as a Service (MaaS). Nederland is hierin Europees of wereldwijd koploper. Dat wordt onder meer aangegeven door enkele geënquêteerde Ertico-leden (de overkoepelende organisatie die zich met ITS-ontwikkelingen in Europa bezig houdt). Nederland geldt vooral als ‘leading country’ op het gebied van verkeersmanagement / slimme VRI’s en connected driving.

Ontwikkelingen gaan door

De seinen blijven dus op groen staan. De sector blijft innoveren en steeds meer landen zien het nut van intelligente voertuigen en verkeersmanagementsystemen. Er is voor de Nederlandse bedrijven voldoende (internationale) potentie. De landen om ons heen zitten echter niet stil. Vooral in landen met een sterke auto-industrie investeren bedrijven fors in ITS-producten. Duitsland is een voorbeeld van een land waar ook relatief veel kapitaal voorhanden is. Voor Nederland is dit in het bijzonder een aandachtspunt. Uit de monitor blijkt immers dat de omzet van Nederlandse bedrijven in de consumentenmarkt achter blijft. Dit is juist een markt waar de auto-industrie zich op richt. Het Nederlandse bedrijfsleven moet dus niet de boot missen. Zij zal ontwikkelingen op publieke markten (denk aan verkeersmanagement) in combinatie met private markten (in-car systemen, connected en automated driving) scherp in de gaten moeten houden.

Internationaal wordt ook door kennisinstellingen aan de weg getimmerd. Vooral in China gaan de ontwikkelingen snel, onder meer door forse investeringen. Nederland kan veel leren van wat elders gebeurt. Maar om onze koppositie, zo we die op een aantal punten hebben, te behouden moeten we blijven investeren.