KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Essentieel voor Nederlandse economie

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze economie. Investeren in infrastructuur is dus nodig. Maar waar en hoe kunnen de beperkte euro’s het beste besteed worden? Eenvoudige vragen, maar de antwoorden zijn complex. Want veiligheid, betaalbaarheid, comfort, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn allemaal belangrijk en elke euro kan maar één keer uitgegeven worden.

Decisio helpt beleidsmakers en bestuurders bij het maken van keuzes tussen al deze aspecten. Dit doen we in eerste instantie door inzicht te bieden in de mogelijkheden en de (financiële) consequenties daarvan in beeld te brengen. Betrouwbare cijfers vormen immers de basis voor ieder besluitvormingsproces. Cijfers alleen zeggen soms echter niet alles. Daarom helpen we onze opdrachtgevers ook graag bij het interpreteren van cijfers en ‘het verhaal erachter’.

Martijn Lelieveld, adviseur

“Het afgelopen jaar hebben we in verschillende projecten onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van fietsmaatregelen (MKBA). Daarbij zijn we er achter gekomen dat fietsmaatregelen vaak een zeer positieve kosten-batenverhouding kennen.

Je moet naar alle maatschappelijke effecten kijken. Dus niet alleen de kosten van het aanleggen van de infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld de opbrengsten van een betere bereikbaarheid voor zowel fietsers als automobilisten. Het op een gestructureerde manier alle effecten in kaart te brengen blijkt keer op keer een zeer zinvolle exercitie te zijn. Dat fietsprojecten het vaak zelfs ‘winnen’ van auto en OV vind ik als fietser trouwens een leuke bijkomstigheid!”

 
Martijn_links
 

Stimulering elektrische taxi’s

Elektrisch rijden is sterk in opkomst. Taxi’s vormen echter een marktsegment waar de groei van elektrische voertuigen nog wel een versnelling kan gebruiken. Het afgelopen jaar heeft Decisio hier samen met APPM voor gezorgd.

In opdracht van de Taskforce Formule E-team en Agentschap NL hebben we een aantal pilotprojecten opgestart en/of ondersteund. Vanwege praktisch-technische en economische overwegingen is de overgang naar elektrisch rijden voor veel taxiondernemingen niet vanzelfsprekend en verandering blijkt dan ook lastig. Toch hebben we mooie resultaten kunnen boeken. Een mijlpaal is hierbij geweest dat de inzet van elektrische voertuigen als belangrijk gunningscriterium is opgenomen in de taxiconcessie op Schiphol. Schiphol is lucratiefste plek van Nederland voor taxiondernemers en op deze wijze worden taxiondernemingen op een positieve wijze geprikkeld om voor elektrisch rijden te kiezen.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Kees van Ommeren via c.vanommeren@decisio.nl.