MKBA Fietsimpuls Maastricht: elke euro levert twee euro op

Maastricht Bereikbaar heeft met het project Fietsimpuls de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietsstimulering in Zuid-Limburg. Het project had als doel werkgevers te stimuleren hun werknemers structureel meer op de fiets te krijgen. De resultaten zijn elk jaar bijgehouden en laten zien dat in 2017 ruim 1.600 spitsmijdingen per dag zijn bereikt, wat goed is voor zo’n 8,5 miljoen extra fietskilometers per jaar. Om inzicht te krijgen is een quick scan MKBA uitgevoerd.

Quick scan MKBA

Decisio heeft een quick scan MKBA opgesteld van het project Fietsimpuls. Aan de hand van de jaarlijkse effectmetingen (uitgevoerd door MuConsult) en de State-of-the-art kengetallen MKBA Fiets (Decisio, 2017) zijn de maatschappelijke kosten en baten op een rijtje gezet.

De maatschappelijke baten van Fietsimpuls overstijgen de kosten. Elke euro aan fietsstimulering levert bijna 2 euro aan baten op. De maatschappelijke baten zijn vooral het gevolg van positieve gezondheidseffecten. Het gaat om een verhoogde arbeidsproductiviteit, minder zorgkosten, een verlaagde ziektelast (oftewel verhoogde kwaliteit van leven) en een verlengde levensduur. Daarnaast worden relatief veel baten behaald door een betere doorstroming van het autoverkeer. Minder auto’s op de weg leidt tot minder voertuigverliesuren en daarmee tot een positief effect voor het autoverkeer.

Het project Fietsimpuls brengt ook (maatschappelijke) kosten met zich mee. Naast de financiële kosten van het project levert ook de verkeersveiligheid een negatief effect op. Dit komt doordat autorijden gemiddeld veiliger is dan fietsen in deze regio. Een modal shift van auto naar fiets leidt dus tot negatieve verkeersveiligheidseffecten. Dit is een theoretisch uitgangspunt waarvan is uitgegaan. In de praktijk zijn deze effecten misschien niet aan de orde.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Decisio en onderzoek naar bikenomics, fiets, fietsinfrastructuur of snelfietsroutes verwijzen wij graag naar ‘fietsen en lopen‘.