Methode Wikken en Wegen nu echt van start

Wikken en Wegen is een baanbrekende aanpak voor mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. De methode helpt bij (snellere) besluitvorming, onderbouwing, en vaak ook substantiële kostenbesparing, en is in opdracht van CROW door Decisio en Twynstra Gudde ontwikkeld. Om deze methode toe te kunnen passen is een aantal consultants van verschillende bureaus op hun vaardigheden en kennis getoetst, en nu gecertificeerd als Wikken en Wegen-experts.

Vraagstuk staat centraal

Wat Wikken en Wegen sterk maakt is dat het een procesaanpak is waar het daadwerkelijke (achterliggende) vraagstuk centraal staat. In het proces zijn alle belanghebbenden betrokken (extern of intern ambtelijk). Eerst wordt er goed gekeken naar het probleem zelf, de probleemanalyse, en wat er gebeurd wanneer er niet ingegrepen wordt. Daarna worden ook de mogelijke oplossingen onderzocht en wat de effecten hiervan zijn. Hierbij gaat Wikken en Wegen uit van de technieken van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, maar maakt ook andere afwegingsfactoren hanteerbaar. Alle gecertificeerde consultants zijn erkende MKBA-experts en doorgewinterd in het begeleiden van processen als die van Wikken en Wegen.

Bij alle tot nu toe uitgevoerde projecten leidde de aanpak tot een grote versnelling in het proces, meer draagvlak en tot maatregelen die uitgevoerd worden. Ook zorgde het voor forse maatschappelijke meerwaarde, en zeer enthousiaste deelnemers, omdat zij zich van begin tot eind betrokken en gehoord voelden.

Om de kwaliteit van de methode te waarborgen en verder te ontwikkelen zullen wij in de toekomst samen blijven werken met CROW en de vijf overige adviesbureaus.

De procesaanpak is in een overzichtelijke Infographic ‘Wikken en Wegen’ weergegeven.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de aanpak is te vinden op de Wikken en Wegen website van CROW, maar wij vertellen u er ook graag zelf meer over. Onze Wikken-en-Wegen-consultant(s) Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) en Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl) staan voor u klaar. U kunt hen ook bellen via het algemene telefoonnummer: 020-6700562.