Meerwaarde en kosten van een organisatieadviseur

  • 31 januari 2018

Zijn adviseurs duur?

Nee: de door ROA adviesbureaus gehanteerde uurtarieven zijn redelijk. De adviestarieven zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld de uurtarieven van een rijksambtenaar zoals het Ministerie van Financiën die jaarlijks berekent, rekening houdend met verschillen in werkzaamheden. Ook de salarissen en de gemiddelde bedrijfsresultaten van adviesbureaus zijn niet bovengemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek dat Decisio in opdracht van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) heeft uitgevoerd.

Welk deel uren kunnen in rekening worden gebracht?

Als we de uurtarieven vergelijken met de kosten per uur van een rijksambtenaar zijn de uurkosten van een organisatieadviseur circa 60% hoger. De belangrijkste reden daarvoor is dat een groter deel van de uren van een organisatieadviseur niet-declarabel is. Tijd die wordt besteed aan het schrijven van artikelen, product- of kennisontwikkeling, managementtaken, het schrijven van offertes, professionele uitwisseling met collega’s, interne coaching en reistijd worden niet bij een opdrachtgever gedeclareerd. Dat betekent dat er in een gemiddelde werkweek minder declarabele uren over blijven waarin de kosten moeten worden terugverdiend.

Dit fenomeen geldt in veel mindere mate voor bijvoorbeeld een interimmanager die de hele werkdag en circa 4 dagen per week bij één klant in rekening kan brengen en die veel minder acquisitiekosten heeft. Adviseurs en interim managers kunnen qua tariefstelling daarom niet over één kam geschoren worden. Voor een ambtenaar geldt dit nóg minder omdat een deel van de genoemde niet-declarabele activiteiten niet tot de taak behoren en/of (door het ministerie van Financiën) als ‘productieve uren’ worden gerekend.

Dat de uurtarieven niet te hoog zijn blijkt ook uit het gemiddelde salaris van de medewerkers en de relatief bescheiden winstmarges van de bureaus. Zo verdient een organisatieadviseur jaarlijks gemiddeld minder dan een IT-manager, ongeveer evenveel als een R&D-medewerker en iets meer dan een beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid. Als we corrigeren voor de 36-urige werkweek van de rijksambtenaar, dan is het salaris van de beleidsmedewerker hoger dan de andere genoemde functies. De winstmarges van adviesbureaus liggen op gemiddeld niveau van wat er in het Nederlandse bedrijfsleven geldt.