Markt- en concurrentievraagstukken

marktvraagstukkenSuccesvol opereren in complexe markten en politieke situaties vraagt om inzicht in economische en maatschappelijke processen. Vanuit onze kennis van diverse markten zoals voedingsmiddelen, transport, bouw en energie voeren wij marktanalyses, marktverkenningen en concurrentieanalyses uit voor zowel individuele private partijen als voor branche- en belangenverenigingen. Ook adviseren wij private partijen bij business cases en businessplannen. Relevante begrippen in dit kader zijn:

  • Marktanalyses en marktverkenningen
  • Concurrentievraagstukken
  • Branche-analyses
  • Haalbaarheidsstudies
  • Marktwerkingsstudies
  • Businesscases en haalbaarheidsonderzoeken

Efficiënte en effectieve overheid

Efficiënte en effectieve overheidEen slanke en sterke overheid is een kernwaarde voor elke moderne maatschappij. Decisio ondersteunt overheden, niet alleen op het gebied van beleidsverkenning en beleidsevaluaties, maar ook op het gebied van privatisering- en marktwerkingsvraagstukken, waaronder publiek-private samenwerking. Daarnaast voeren we diverse maatschappelijke kosten-batenanalyses uit, zoals op het gebied van energie, onderzoek en duurzaamheid. Van belang zijn:

  • Privatiseringsvraagstukken, marktwerking
  • Doorlichting administratieve lasten
  • Beleidsevaluaties en effectenstudies
  • Publiek – private samenwerking (pps)

Maatschappelijke vraagstukken

electrictaxiKennis, innovatie en duurzaamheid zijn maatschappelijke vraagstukken die centraal staan in het debat over economische groei en maatschappelijk welzijn. Deze complexe, moeilijk grijpbare thema’s vragen om een integrale aanpak van beleidsmakers, burgers en bedrijven. Decisio ondersteunt bij het oplossen van deze vraagstukken met onderzoek, advies, kosten-batenanalyses en strategische verkenningen.