postbode

‘Markt of overheid?’

‘Markt of overheid’ is geen eenvoudige keuze. Privatisering heeft niet altijd gebracht wat ervan werd verwacht, denk maar aan de spoorwegen, de postbezorging of de thuiszorg. Toch zijn de effecten in het algemeen positief. Meer marktwerking moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals voldoende concurrentie, transparantie en goed toe-zicht. Decisio adviseert (semi-)overheden en private partijen over de voorwaarden waaronder markten goed werken en denkt mee over de te kiezen vormen van marktordening. We doen onderzoek naar de effectieve en efficiënte overheid in de vorm van ex ante- en ex post-evaluaties en adviseren over maatschappelijke issues, zoals kennis en innovatie en de ‘duurzame economie’.

Kees van Ommeren, partner

“De bestaande mogelijkheden voor enquêtes via internet  ogen vaak weinig professioneel en je kunt vraagtekens zetten bij belangrijke aspecten als privacy en het gebruik van de e-mailadressen. Daarom hebben we samen met onze IT partner Ayavo on-line enquête software ontwikkeld.

Naast professioneel opgestelde vragenlijsten en een professionele analyse is een belangrijke meerwaarde van onze online enquêtes dat de vragenlijsten aantrekkelijk zijn opgemaakt, desgewenst in de huisstijl van de opdrachtgever, en dat de vragenlijst op een vertrouwde webpagina staat. De software draait op de servers van QSP, zodat we alles in eigen hand hebben. De privacy van de respondenten is gegarandeerd en we monitoren het proces continu. Hiermee kunnen we onze kwaliteitsstandaard ook bij internetenquêtes garanderen.”

 
Kees_links
 
Binnenhof

De beleving van interbestuurlijke verhoudingen

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzocht Decisio de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen. Ook in 2010 heeft Decisio dit onderzoek uitgevoerd. In beide edities hebben we 1.500 ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders via een online enquête naar hun mening gevraagd over zaken als de samenwerking binnen en tussen bestuurslagen, bestuurlijke drukte, de houding van het Rijk, financiële verhoudingen etc. Het Ministerie van BZK doet het belevingsonderzoek sinds 2006 iedere twee jaar en bij elk onderzoek krijgt een nieuw thema aandacht. Het huidige onderzoek gaat dieper in op de decentralisatieopgaves in het sociale domein (Wet Werken Naar Vermogen, Jeugdzorg, etc) in het beleidsdomein Water en in het domein Ruimte, Natuur en Economie. Het onderzoek zal mede uitwijzen hoe de mensen die werkzaam zijn bij een gemeente, een waterschap, een provincie of het Rijk de uitdagingen van de decentralisatieopgave beleven en of dit invloed heeft op de beoordeling van de algemene interbestuurlijke verhoudingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Broer via j.broer[at]decisio.nl.