Maatschappelijke waarde Vredespaleis: 29 miljard euro

Het Vredespaleis in Den Haag vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde van tenminste 29 miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van economisch onderzoeksbureau Decisio naar het economische en maatschappelijke belang van het Vredespaleis. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met topexperts in het internationale recht.

Het Vredespaleis in Den Haag huisvest het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Deze organisaties hebben allen een bijzonder belangrijke betekenis op het vlak van vrede en internationaal recht. De Carnegie Foundation is  eigenaar en beheerder van het Vredespaleis en de bijbehorende bibliotheek. Decisio voerde het onderzoek uit in opdracht van de Carnegie Foundation.

Internationale maatschappelijke waarde

Het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage werken aan het voorkomen en oplossen van internationale conflicten tussen landen en partijen door rechtspraak en arbitrage. Het exact meten van de maatschappelijke impact van deze twee hoven is een (zeer) lastige opgave. Er is daarom in het onderzoek van Decisio met verschillende scenario’s gewerkt voor typen en het aantal conflicten. Het minimale scenario ging ervan uit dat door de hoven één kleinschalig gewapend conflict is opgelost of voorkomen. Het maximale scenario bestond uit vier kleinschalige conflicten en twee grootschalige conflicten. Beide scenario’s zijn voorzichtige benaderingen.

Het waarborgen van vrede, het redden van mensenlevens en het voorkomen van ander leed stond in de scenario’s voorop. De maatschappelijke waarde in deze scenario’s is enorm: In het minimale scenario is, door de tussenkomst van de hoven, 18 miljard euro bespaard op conflictkosten en is het bruto binnenlands product (bbp) van de betrokken landen 11 miljard hoger. In het maximale scenario is 508 miljard euro bespaard en is het bbp 260 miljard euro hoger.

Economische impact in Nederland

Daarnaast is er voor Nederland een economisch belang. Uit het onderzoek blijkt dat het Vredespaleis in 2019 leidde tot 120 miljoen euro aan directe en indirecte bestedingen. Dit vertaalt zich naar 70 miljoen euro toegevoegde waarde aan het Nederlandse bbp en 720 fte aan banen. Iedere baan binnen het paleis (230 fte) zorgt voor 2 banen buiten het paleis. Onder meer door de inkopen van de internationale instellingen, de uitgaven van buitenlandse werknemers en de bestedingen van toeristen en internationale studenten.

Het Vredespaleis heeft, naast deze economische impact, ook een belangrijke maatschappelijke impact. Het paleis faciliteert in Den Haag onder meer conferenties rondom internationaal recht. Tegelijkertijd leidde de Haagse Academie voor Internationaal Recht tot dusver meer dan 50 duizend studenten uit de hele wereld op. Zij fungeren inmiddels als ambassadeurs en rechters in meer dan honderd landen. Tot slot is het paleis van grote culturele, historische en architectonische waarde en trekt het (internationale) toeristen aan met de nodige economische impact als gevolg.

Volledig rapport

Het volledige rapport is te raadplegen via de website van het Vredespaleis.