Investeren in fietsen in de stad: hoog rendement!

Tour de Force is een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Het gezamenlijke doel is dat het aantal fietskilometers de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Onder andere door te investeren in fietsen, infrastructuur en gedrag. Daartoe is de gezamenlijke agenda Fiets 2017 – 2020 uitgebracht.

Samenvatting Tour de Force 2020

Voor meer informatie over Tour de Force 2020 en de samenvatting van de agenda Fiets 2017 – 2020 raadpleegt u de website: www.tourdeforce2020.nl.

Infographic: investeren in fietsen in de stad

De adviseurs van Decisio hebben bijgedragen aan de agenda, onder meer met deze infographic over de maatschappelijke baten van fietsen.