Internationals vinden moeilijk een vaste plek op de woningmarkt

Internationale kenniswerkers leveren een belangrijke bijdrage aan economische ontwikkeling en innovatie. Een deel van deze groep blijft tijdelijk in Nederland. Een ander deel vestigt zich (semi-)permanent. Om een aantrekkelijke vestigingslocatie voor kenniswerkers te zijn én te blijven, is toegang tot de woningmarkt belangrijk. Met de gecombineerde database van Companen en Decisio (op basis van CBS-Microdata) ontstaat op lokaal en regionaal niveau goed zicht op hoe toegankelijk de Nederlandse woningmarkt is voor internationale kenniswerkers.

 Uit eerste analyses naar het verhuisgedrag van internationale kenniswerkers valt het volgende op:

  • Kenniswerkers zijn vaker veelverhuizer (vier of meer verhuizingen in acht jaar) dan Nederlanders. Met name in Eindhoven en Amsterdam zijn de verschillen tussen internationale kenniswerkers en de Nederlandse bevolking groot.
  • Internationale kenniswerkers verhuizen vaker binnen de gemeente waar zij wonen. Dat betekent dat de vestigingsgemeente voor veel kenniswerkers de gemeente is waar zij langere tijd verblijven. De Nederlandse bevolking verhuist vaker naar rand- en buurgemeenten.
  • Bijna 60% van de kenniswerkers verhuist naar huurwoningen in de vrije sector. Een sociale huurwoning is voor kenniswerkers nauwelijks bereikbaar gezien de wachttijden en inkomenseisen. Kenniswerkers verhuizen naar verhouding 20% vaker naar een koopwoning. Dit laat zien dat een deel van deze groep voor wat langere tijd in Nederland wil blijven.

Naast onderzoeken over internationale kenniswerkers, deden Companen en Decisio eerder samen onderzoek naar flexwonen en de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder meer voor provincies als Friesland, Utrecht en Flevoland, maar ook diverse regio’s en gemeenten.

Benieuwd welke analyses Companen en Decisio voor u kunnen uitvoeren over de woon- en werksituatie van (internationale) kenniswerkers en arbeidsmigranten? Neem contact op met Koen Klouwen (Companen) of Suzanne Steegman (Decisio).