Infographic: effectief elektrisch vervoerbeleid

Decisio en APPM voerden recent voor de derde keer de studie uit naar de effectiviteit van elektrisch vervoerbeleid van gemeenten. Het onderzoek toont aan dat verschillende beleidsmaatregelen een positief effect hebben op het aandeel (semi-)elektrische auto’s van inwoners van de betreffende gemeente.

Voorbeelden van beleidsmaatregelen zijn het zoveel als mogelijk het faciliteren van openbare laadinfrastructuur en het toestaan van verlengde huisaansluitingen in de openbare ruimte. Ook de aanschafsubsidie voor elektrische auto’s heeft een positief effect op het aantal Full Electric Vehicles (FEV’s) binnen een gemeente.

De belangrijkste resultaten van de studie zijn nu samengevat in een ‘Infographic Effectiviteit E-mobiliteitsbeleid’.