Huisvestingsvraagstuk arbeidsmigranten uitdaging voor gemeenten

De huisvesting van arbeidsmigranten houdt momenteel veel gemeenten volop bezig. Onder meer de economische groei in de afgelopen jaren, krimp van de beroepsbevolking en de flexibilisering van de arbeidsmarkt leiden ertoe dat steeds meer bedrijven en organisaties buitenlandse werknemers inschakelen. Sinds 2010 is het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt sterk toegenomen.

Krapte op de woningmarkt

Vooral de forse toename van het aantal arbeidsmigranten draagt bij aan verdere krapte op de woningmarkt. Het aanbod van flexibele, tijdelijke huisvesting is beperkt. Huisvesting van buitenlandse werknemers in woonwijken zorgt voor verdringing in vooral het goedkopere segment van de woningmarkt. Tegelijkertijd worstelen gemeenten met de vraag waar, en onder welke voorwaarden, ze ruimte bieden aan huisvesting van arbeidsmigranten. Onderzoeksbureaus Decisio en Companen ondersteunen gemeenten hierbij met onderzoek, dialoog en het maken van beleid.

Arbeidsmigranten: onderzoek, dialoog en beleid

Veel gemeenten weten niet hoeveel arbeidsmigranten in hun gemeente wonen en/of werken. Dat inzicht is wel nodig om een beeld te krijgen van de omvang van de knelpunten. Het is ook van belang om te weten hoe lang arbeidsmigranten werkzaam zijn. Gaat dat om korte perioden, of ook voor langere tijd? En, in welke sectoren zijn arbeidsmigranten actief? Het antwoord op deze en andere vragen helpt gemeenten om grip te krijgen op knelpunten. Maar het is ook een stap richting mogelijke oplossingen door inzicht in behoeften voor short-, mid- en longstay huisvesting. Decisio en Companen brengen via kwantitatieve analyses op basis van de Decisio Monitor Internationale Werknemers, woningmarktonderzoek en woondialogen het huisvestingsvraagstuk van buitenlandse werknemers voor gemeenten in kaart. Die analyses vormen een goede basis voor de dialoog tussen overheid en marktpartijen, en het opstellen van beleid.

Meerdere regio’s en gemeenten onderzocht

Decisio en Companen deden onderzoek naar buitenlandse werknemers in meerdere regio’s en gemeenten, waaronder: regio Eindhoven (quickscan vraag en aanbod shortstay faciliteiten), Cleantech regio, provincie Utrecht, provincie Friesland en de gemeenten Leudal, Oude IJsselstreek, Druten, Wijchen, Moerdijk, Best en Overbetuwe.

Meer informatie over onderzoek naar arbeidsmigranten?

Wilt u meer weten over wat Decisio en Companen voor u kunnen betekenen voor het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten? Neem dan contact op met Suzanne Steegman of Gerwin van der Meulen. Bij Companen neemt u contact op met Koen Klouwen (k.klouwen@companen.nl).