Toenemende vraag naar huisvesting arbeidsmigranten

De economie groeit en er is een omvangrijke behoefte aan personeel. Bedrijven in Nederland zetten steeds vaker arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Vooral bij de distributiecentra, de land- en tuinbouw, transportsector en industrie in Nederland. Deze toename zet de lokale woningmarkt verder onder druk. Er is veel vraag naar tijdelijke huisvesting waaraan gemeenten moeilijk kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat het woningaanbod niet toereikend of moeilijk te vinden is, maar ook omdat gemeenten geen scherp omrand beleidskader hebben om adequaat op de stijgende vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten te anticiperen. Daarnaast voelen de gemeenten ook de druk om de toenemende woningvraag van bijvoorbeeld studenten, starters of statushouders te voldoen.

Samenwerking Companen en Decisio

De onderzoeksbureaus Companen en Decisio bundelen hun expertise en ervaring op het vlak van arbeidsmigratie, huisvesting en (regionale) woningmarktvraagstukken. Samen ondersteunen zij gemeenten, provincies en commerciële organisaties (verhuurders, ontwikkelaars, vakantieparken en uitzendbureaus) bij vraagstukken op het gebied van huisvesting en arbeidsmigratie. Onder meer als het gaat om:

  • Toetsing/evaluatie van het huidige huisvestingsbeleid in relatie tot de toenemende vraag naar (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten.
  • Marktanalyse van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke huisvesting.
  • Regionaal-economische analyse van de ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten in gemeenten.
  • Beleidsontwikkeling voor nieuwe, tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten (maar ook in relatie tot bijvoorbeeld starters, studenten of statushouders).
  • Regionale workshops met belanghebbenden om het vraagstuk van huisvesting te verkennen.

Meer informatie over ons onderzoek naar huisvesting en arbeidsmigranten?

De afgelopen jaren ondersteunden Companen en Decisio meerdere gemeenten, regio’s en provincies. Voor meer informatie of een gesprek over wat Companen en Decisio voor u kunnen betekenen bij vraagstukken over huisvesting en arbeidsmigratie neemt u contact op met:

  • Bram Klouwen, directeur Companen: 06-537 78 893 of klouwen[at]companen.nl. Zie ook: www.companen.nl
  • Gerwin van der Meulen, partner Decisio: 06-222 98 402 of g.vandermeulen[at]decisio.nl

Lees ook onze gezamenlijke brochure ‘Companen en Decisio: huisvesting internationale arbeidsmigranten’.