Hoe vergaat het de internationale werknemers in Limburg?

Hoeveel internationale werknemers zijn er in Limburg en wat is hun belang voor de Limburgse economie? Hoeveel komen er aan in de toekomst en wat betekent dat voor de huisvestingsopgave? En wat vinden zij eigenlijk van het leven in Limburg? Voor de taskforce internationale werknemers Limburg mochten we ons verdiepen in deze vragen. Een leuke kans voor ons om de meest recente update naar 2018 van onze ‘monitor internationale werknemers’ in actie te zien en om verder te kijken dan de cijfers alleen.

Wie zijn ze?

Uit onze monitor blijkt dat dat het aantal buitenlandse werknemers in Limburg tussen 2011 en 2018 meer dan verdubbeld is, van 35.000 naar 75.100. Daarvan is 80 procent een arbeidsmigrant. Het overgrote deel werkt via een uitzendbureau in bijvoorbeeld de logistiek of landbouw.

Waarom komen ze?

Uit een door ons uitgevoerde enquête blijkt dat de internationale werknemers graag naar Limburg komen vanwege de ligging aan de grens en de rust. Maar ze komen vooral naar Limburg voor het werk. Bedrijven geven in de enquête aan deze werknemers hard nodig te hebben: zij werken met internationale werknemers omdat zij geen, of geen geschikte, Nederlandse werknemers kunnen vinden.

Hoe wonen internationale werknemers?

Naar verwachting gaat het aantal buitenlandse werknemers in Limburg toenemen, dit brengt een nieuwe huisvestingsopgave met zich mee. Op dit moment wonen er naar schatting 66.800 internationale werknemers in Limburg. Daarvan verblijft 40 procent korter dan een jaar in Nederland. En 27 procent blijft langer dan 5 jaar. De meerderheid voelt zich onderdeel van de Nederlandse maatschappij of staat hier neutraal tegenover. De meeste werknemers zouden graag meer contact hebben met Nederlandse inwoners. Ongeveer een derde geeft aan nu regelmatig contact te hebben met Nederlanders.

Nieuwsgierig naar dit onderzoek over internationale werknemers?

Het onderzoek is te veelomvattend om in een paar zinnen samen te vatten. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees de Monitor internationale werknemers provincie Limburg of het Verdiepend Rapport Arbeidsmarkt en Woningmarkt provincie Limburg.

Bent u benieuwd hoe het de buitenlandse werknemers in uw regio vergaat? Of heeft u een vraag over een van onze onderzoeken? Neem contact op met: Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen@decisio.nl) of Suzanne Steegman (s.steegman@decisio.nl). Zij zijn telefonisch te bereiken via 020-6700562.