GSM data maakt fietsgedrag inzichtelijk

De provincie Gelderland beschikt, net als veel andere regio’s in Nederland, over gebrekkige fietsdata. Met de GSM data van onze partner Mezuro/Vodafone kunnen we het inzicht in het verplaatsingsgedrag van fietsers vergroten. Decisio bracht met een pilotproject met GSM data fietsstromen bij Ede in kaart.

Pilot: toepassingsmogelijkheden onderzoeken

Doel van de pilot was om de toepassingsmogelijkheden en de betrouwbaarheid van de mobiele telefoondata te onderzoeken. Daarvoor is de Food Valley (Valleiregio) als pilotgebied gekozen. In twee workshops is nauw samengewerkt met de begeleidingsgroep waarin verschillende afdelingen van de provincie Gelderland vertegenwoordigd waren.

Valleiregio

Gemiddeld aantal fietsverplaatsingen per weekdag naar Ede o.b.v. GSM data en verkeersmodel

Combineren van databronnen

Door de GSM data met tal van andere databronnen te vergelijken hebben we geconcludeerd dat de verschillende databronnen over het algemeen consistent zijn. Door verschillende meetmomenten en definities komen de absolute aantallen niet altijd overeen, maar de verhoudingen zijn vaak goed vergelijkbaar en de verschillen logisch verklaarbaar. Een belangrijke conclusie is dat alle onderzochte databronnen verschillend zijn en dus voor verschillende toepassingen meer of minder geschikt.

GSM data brengt werkelijke verplaatsingen in beeld

De GSM data heeft het voordeel dat er werkelijke verplaatsingen worden gemeten in plaats van aantallen gebaseerd op een rekenmodel of statische gegevens. De verplaatsingsstromen uit de mobiele telefoondata zijn plausibel. Een aandachtspunt bij de toepassingsmogelijkheden van de herkomst/bestemming matrices uit de GSM data is dat er sprake is van een onderschatting op de korte afstanden (binnen woonplaatsen in de valleiregio). Dit geldt in mindere mate voor de dagelijkse woon-werk of woon-school relaties. Dit maakt deze data minder geschikt voor toepassingen op het niveau van bijvoorbeeld individuele winkelcentra die dicht bij elkaar liggen. De Mezuro data is daarentegen goed bruikbaar bij vraagstukken waar het daadwerkelijke in plaats van het verwachte of berekende aantal verplaatsingen van belang is, zoals behoeftebepaling voor nieuwe fietsroutes over grotere afstand. De data is ook geschikt om de (ontwikkeling van) verplaatsingsstromen te monitoren gedurende de dag, week, maand of verschillende jaren. Ten slotte is de GSM data voor niet-mobiliteitsgerelateerde toepassingen bruikbaar. Bijvoorbeeld voor analyses over het gedrag van bewoners en bezoekers in winkelgebieden, toerisme en de aantrekkelijkheid van steden of het meten van bezoekersaantallen bij evenementen.