Fietscarrousel draagt bij aan fietsgebruik in Den Haag

In de Vruchtenbuurt in Den Haag staat sinds 2019 een volautomatische fietsenberging: de fietscarrousel. Decisio evalueerde deze innovatieve fietsparkeervoorziening en adviseerde de gemeente over eventuele verdere uitrol. Uit de evaluatie is gebleken dat de exploitatie van de fietscarrousel naar wens verloopt. Abonnementhouders zijn tevreden en geven aan meer te zijn gaan fietsen, terwijl omwonenden vinden dat de kwaliteit van de openbare ruimte is verbeterd met de fietscarrousel. We concludeerden dat fietscarrousels in bepaalde situaties zeker een interessante oplossing zijn.

Fietsproblematiek in de Vruchtenbuurt

Den Haag stimuleert het fietsgebruik in de stad. In de strategie “Ruim baan voor de fiets” richt de gemeente zich onder meer op kwalitatief hoogwaardige fietsenstallingen en stallingsmogelijkheden. In deze context is in 2017 geconstateerd dat er een tekort is aan goede fietsparkeerplekken. In de Vruchtenbuurt – een van de buurten waar het tekort speelt –  is daarom geëxperimenteerd met een volautomatische berging: ‘de fietscarrousel’. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Decisio de carrousel geëvalueerd en aanbevelingen gedaan voor een mogelijke verdere uitrol in de stad.

“Fietsen horen net als auto’s in de openbare ruimte. Maar fietsen die de doorgang op het trottoir belemmeren zijn irritant.”
Inwoner Vruchtenbuurt

Fietscarrousel functioneert in de praktijk en beleidsmatig

De fietscarrousel functioneert in het perspectief van de exploitant, de abonnementhouders én de omwonenden. De exploitant is tevreden vanwege het beperkte en teruglopende aantal storingsmeldingen, terwijl abonnementhouders met name de korte tijdsduur van het wegzetten en pakken van hun fiets op prijs stellen. Omwonenden staan in het algemeen ook positief tegenover de carrousel. Zij zien dat de fietsproblematiek (tijdelijk en lokaal) is teruggedrongen en vinden de carrousel een kwaliteitsverbetering voor de buurt.

“Rommeligheid op straat is afgenomen op de plek van de carrousels. In de omliggende straten is er geen verschil te merken.”
Inwoner Vruchtenbuurt

De wachtlijst voor de fietscarrousel onderstreept de functionaliteit ervan. Bijna de helft van de ondervraagde niet-gebruikers overweegt de carrousel te gebruiken zodra er plek vrij komt. Zij zijn tevens bereid om daarvoor te betalen: ruim 7 euro per maand op voorwaarde dat de carrousel op maximaal een minuut loopafstand is. Dit is circa 50 cent minder dan de betalingsbereidheid van de huidige abonnementhouders. Voor zowel de abonnementhouders als niet-gebruikers geldt dat de betalingsbereidheid afneemt naarmate de afstand tussen woning en carrousel toeneemt.

De evaluatie leerde ons verder dat fietscarrousel tot een verandering in mobiliteitsgedrag leidt. Abonnementshouders gaven aan vaker te fietsen en/of schaften zelfs een nieuwe fiets aan sinds de plaatsing van de fietscarrousel. Niet-gebruikers zijn daarentegen niet geneigd om een e-bike of toerfiets aan te schaffen vanwege een goede fietsparkeervoorziening in de buurt, ondanks dat men voordelen ziet en bereid is om ervoor te betalen. Een duidelijke modal shift van auto naar fiets is verder niet waargenomen.

Fietscarrousel optioneel onder bepaalde voorwaarden

Decisio onderzocht tot slot onder welke voorwaarden het wenselijk is om fietscarrousels elders in Den Haag te plaatsen. Een fietscarrousel functioneert namelijk in beleidsmatig opzicht én volgens de betrokken, maar de investeringskosten zijn fors en worden niet terugverdiend tijdens de exploitatie (zelfs niet bij een volledige bezetting). Dit maakt dat de fietscarrousel alleen een interessante optie is als de buurt voldoet aan een aantal voorwaarden, namelijk: (1) er moet behoefte zijn aan een afgesloten fietsparkeervoorziening, (2) de openbare ruimte is schaars, (3) geen tot beperkte geschikte mogelijkheid tot realisatie van inpandige buurtstallingen en (4) een hoge bevolkingsdichtheid.

Volledig rapport

Het volledige rapport is hier te raadplegen