Evaluatie Digitaal Hulpplein: in potentie waardevol, maar weinig gebruikt

Decisio evalueerde het Digitaal Hulplein in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De evaluatie is in samenwerking met DSP uitgevoerd.

Het Digitaal Hulpplein is in 2013 opgericht door zeven organisaties: Computerwijk, Digisterker, Digitale Steden Agenda, Digivaardig & Digiveilig, ECP, SeniorWeb, Vereniging Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Uitgangspunt was niet om iets nieuws op te zetten, maar om gebruik te maken van de bestaande diensten en infrastructuur van bibliotheken, SeniorWeb en anderen. Het Digitaal Hulpplein is gericht op generieke digitale basisvaardigheden, niet alleen op het digitaal communiceren met de overheid. Op de website www.digitaalhulpplein.nl kan een digitale vaardigheidstest worden gedaan en is een landelijk overzicht te vinden van cursuslocaties.

De hoofdvraag van de evaluatie

De centrale vraag in de evaluatie was “Is de hulp voor mensen die niet zo vaardig zijn – met het Digitaal Hulpplein en andere mogelijkheden – nu zo georganiseerd, dat mensen de goede hulp ook kunnen vinden?”

Aanbod cursussen

Het digitale vaardigheidsvraagstuk is een grote maatschappelijke opgave in Nederland. Er zijn naar inschatting van Decisio circa 350.000 mensen die meer van het internet gebruik zouden willen maken, maar dat nog niet doen. Voor deze groep is het lastig om aansluiting te houden op maatschappelijke ontwikkelingen en om overheidszaken te regelen. Er zijn tal van organisaties die hier iets aan doen door ondersteuning te bieden aan niet-digitaalvaardigen. Op websites en aan de loketten van gemeenten, bibliotheken, welzijnsorganisaties, ouderenbonden, SeniorWeb, ROC’s etc. is informatie beschikbaar over cursussen en inloopavonden voor mensen die hun computer- en internetskills willen verbeteren.

Hulpplein nog te onbekend

Het Digitaal Hulpplein is in dit veld een van de kanalen, met als meerwaarde dat het onafhankelijk is en eisen stelt aan de cursussen wat betreft kwaliteit en laagdrempeligheid. Het Hulpplein is echter vrij onbekend bij zowel de doelgroep als bij betrokken spelers. Als gevolg daarvan verwijzen ‘loketorganisaties’ als gemeenten, UWV, SVB e.d. in beperkte mate door naar het Digitaal Hulpplein. In het verlengde daarvan speelt de aangeboden informatie over cursuslocaties op de website van het Hulpplein geen grote rol bij het aantrekken van cursisten.