Elke kilometer die je fietst, levert je werkgever een euro op!

Het klinkt heel logisch: als je meer beweegt voor, tijdens of na je werk ben je fitter, minder vaak ziek en productiever (zie Infographic). Het is dus zowel lonend voor jou als je werkgever als je regelmatig staand vergadert of tegen je collega’s strijdt in de Ommetje-app. Maar wat levert jullie dat nou écht op?

Van onderzoek naar rekentool

In opdracht van het programma Werken in Beweging voerde Decisio een literatuurstudie uit naar de invloed van bewegen op de gezondheid. Daarbij borduurden we voort op eerdere bikenomics en walkonomics onderzoeken. Twee interessante uitkomsten zijn:

  • Mensen die nu nog weinig bewegen, leven een half uur langer per uur dat ze fietsen. Ze krijgen in theorie de helft van de fietstijd dus weer terug aan het einde van hun leven.
  • Als nu nog inactieve mensen meer gaan fietsen, worden ze per gefietste kilometer gemiddeld ongeveer 1 euro productiever. Een kilometervergoeding van 19 cent is dus geen onkostenvergoeding, maar juist een heel interessante investering.

Bereken zelf de gezondheidseffecten van meer bewegen

De resultaten van het onderzoek verwerkten we in een versimpelde Rekentool die op de website van Werken in Beweging staat. Daarin onderscheiden we vijf gezondheidseffecten: fitheid & arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim, medische kosten, ziektelast (aantal dagen die je leeft met chronische ziekten) en levensduur. De eerste twee komen ten gunste van je werkgever, jij als werknemer en de maatschappij profiteren van de andere effecten. Het gaat om een globale inschatting met als uitgangspunt een gemiddelde medewerker die relatief weinig beweegt.

Wat is nieuw?

Naast de rekentool hebben we voor het eerst het effect van fitheid op de productiviteit van werknemers geschat. Over de omvang van dit effect bestaat nog veel onzekerheid, maar dat het een groot effect is, is duidelijk. Voorzichtigheidshalve zijn we daarom aan de onderkant van de gevonden bandbreedte aan effecten gebleven.

Rekenvoorbeelden

Vaker fietsen

Tien (inactieve) medewerkers verruilen drie dagen per week de auto voor de fiets. Ze fietsen 20 minuten enkele reis naar en van het werk. Dit levert de werkgever aan fitheid, productiviteit en vermeden ziekteverzuim een jaarlijkse besparing op van € 18.650. En de medewerker zelf wint er per jaar dat ze extra fietsen 11 extra levensdagen mee.

Lunchwandeling met collega’s

Vijf medewerkers wandelen vijf keer per week rustig 30 minuten, bijvoorbeeld in de vorm van een lunchwandeling of weeting (wandelend vergaderen) met collega’s. Dit levert het bedrijf jaarlijks € 4.835 aan toegenomen arbeidsproductiviteit op door verbeterde fitheid en € 1.165 aan bespaard ziekteverzuim. In totaal € 1.200 per medewerker. De medewerker zelf bespaart ruim € 1.100 aan vermeden ziektelast en wint er 9 extra levensdagen mee per jaar dat ze dit doen.

Over Werken in Beweging

Wandelnet en Fietsersbond brengen samen met werkgevers Werken in Beweging. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport helpen we werkgevers om hun medewerkers dagelijks meer te laten bewegen door vaker te fietsen en te lopen. Femke Hulshof, projectleider Werken in Beweging, is blij met het onderzoek: “Door dit onderzoek en de rekentool helpen we werkgevers om beweging onder werknemers nog meer en beter te stimuleren. Werken in Beweging biedt tools waar werkgevers echt wat aan hebben en nu kunnen ze zelf uitrekenen wat het hen oplevert.