Vrachtwagen met bovenleiding: kosteneffectief CO2 verminderen

In opdracht van het ministerie van IenW onderzocht Decisio samen met Sweco en EVConsult, de kosteneffectiviteit van Electric Road Systems (ERS) in Nederland

Een bovenleiding boven de rechterbaan van onze snelwegen, zodat vrachtwagens elektrisch kunnen rijden? Ja, dat kan en het kan ook kosteneffectief zijn, zo blijkt uit ons onderzoek naar de mogelijkheden van een ERS-netwerk (Electric Road Systems) in Nederland. Vrachtwagens die ERS gebruiken kunnen met een aanzienlijk kleinere accu toe. En dat kan aantrekkelijker zijn dan een batterij-elektrische oplossing. ERS blijkt een kosteneffectieve manier te zijn om de CO2-uitstoot te verminderen, doordat het vrachtvervoer sneller kan elektrificeren. Er is echter wel een aantal voorwaarden en onzekerheden.


Bron foto: Siemens

Electric Road Systems: kosteneffectiviteit nader onderzocht

Wanneer kostendekkende tarieven voor het gebruik van het ERS-netwerk worden gerekend dan kan het voor een voldoende groot aantal vervoerders interessant zijn om te investeren in ERS-vrachtwagens. Dus in plaats van alleen batterij-elektrische vrachtwagens (BEV’s) en ook in plaats van diesel- of waterstof-vrachtwagens.

Het kWh-tarief voor het gebruik het ERS-netwerk concurreert met die van batterij-elektrische vrachtwagens (BEV’s) en diesel- of waterstof-vrachtwagens. Hierdoor kan investeren in ERS-vrachtwagens aantrekkelijk zijn voor een groot volume vervoerders. Dit geldt voor wegvervoer met een middellange dagafstand (180-300 kilometer), en nog sterker voor lange afstand-vervoer (meer dan 300 kilometer per dag). Voor internationaal ERS-vrachtvervoer is de beschikbaarheid van een internationaal ERS-netwerk uiteraard een belangrijke voorwaarde. Het onderzoek laat daarnaast zien dat ERS op één enkele corridor niet rendabel is.

Omvangrijk Electric Road Systems-netwerk nodig

Het grote nadeel van ERS is dat er meteen een omvangrijk netwerk moet worden aangelegd en dat het alleen rendabel is als er voldoende gebruik van wordt gemaakt. De belangrijkste bedreiging voor het succes van een ERS-netwerk is dat batterijen in snel tempo een grotere actieradius krijgen, in gewicht afnemen en goedkoper worden in aanschaf en opladen. Hierdoor kan het gebruik van het ERS-systeem minder worden dan verwacht waardoor ERS niet meer rendabel is. Deze onzekerheden maken een beslissing hierover niet eenvoudig.

Raadpleeg het rapport

Het rapport over de kosteneffectiviteit van ERS is hier te vinden.