Een op de zes internationale werknemers wordt Nederlander

Een op de zes internationale werknemers naturaliseert binnen 8 jaar tot Nederlander. In totaal gaat het om ongeveer 50 duizend kenniswerkers en arbeidsmigranten. Dit blijkt uit een pilot waarin de internationale werknemers over een langere periode zijn gevolgd.

Circa 300 duizend internationale werknemers maakten onderdeel uit van de pilot. Het ging om zo’n 130 duizend kenniswerkers en 170 duizend arbeidsmigranten. Uit de pilot blijkt dat er geen grote verschillen zijn in de naturalisatiegraad van kenniswerkers en arbeidsmigranten: voor beide groepen geldt dat een op de zes uiteindelijk Nederlander wordt.

Hoe zijn deze cijfers tot stand gekomen?

De cijfers zijn afkomstig uit de Monitor Internationals van Decisio. We beschikken met de monitor op persoonsniveau over zeer gedetailleerde informatie over aantallen, werk- en woonsituatie en kenmerken als verblijfsduur en werksector. Naast cijfers over internationale werknemers bevat de database ook cijfers over internationale studenten, statushouders, inkomensafhankelijke partners en kinderen.

Voor de pilot is per jaar gekeken naar de (verandering in) nationaliteit in de jaren 2012 tot en met 2020. Het gaat hierbij om internationals die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor het aandeel dat niet naturaliseert geldt dat ze ofwel in Nederland werkzaam zijn gebleven zonder de Nederlandse nationaliteit aan te nemen, ofwel niet meer in Nederland werkzaam zijn.

Internationals blijven vaker langer in Nederland

De cijfers over naturalisatie passen binnen de trend dat internationals steeds vaker voor langere tijd in Nederland blijven. Ze blijven in Nederland na een tijdelijke baan of studie, kopen vaker een huis en maken niet alleen gebruik van het internationale, maar ook het reguliere onderwijs. De Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving internationaliseert en wordt steeds diverser.

Meer informatie?

Decisio werkt als onderzoeks- en adviesbureau aan diverse vraagstukken over de internationale community in Nederland: bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, onderwijs en economische prognoses. Daarmee helpen we ministeries, provincies, gemeenten en expatcenters. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Steegman.