Een kijkje in de keuken van Decisio

Vanaf eind maart werk ik mee aan projecten bij Decisio, om zo ervaring op te doen in het werkveld tijdens het volgen van de master Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) aan de Vrije Universiteit (VU). Aanvankelijk speelden bij mij de volgende vragen: Is het leuk om in deze tijd van thuiswerken stage te lopen? En in hoeverre kun je dan dingen leren? Het is immers niet gangbaar om een meewerkstage te doen tijdens een universitaire opleiding. Sterker nog: het levert studievertraging op. Na bijna vier jaar VU snakte ik naar ‘de praktijk’. Verder had ik voor mijn gevoel een hoop vaardigheden ontwikkeld en kennis opgedaan, maar wat kon ik hier nu mee?

Korte (online) lijntjes

Bij Decisio was de ontvangst warm. In het verleden bood Decisio geen meewerkstages aan, maar van beide kanten was er een klik die sindsdien steeds sterker is geworden. Het werd al snel duidelijk dat iedereen bij Decisio bereid is tijd in mij te investeren. Hierdoor raakte ik snel betrokken bij verschillende interessante projecten die enerzijds goed aansloten bij mijn vaardigheden en kennis, en anderzijds genoeg prikkels gaven tot het leren van nieuwe elementen. Het tempo waarin ik mij heb ontwikkeld de afgelopen maanden had ik van tevoren niet verwacht, en zeker in deze tijd van thuiswerken niet durven hopen. Normaal gesproken zou de begeleiding op kantoor zijn geweest en loop je even makkelijk naar iemand toe als er iets niet lukt. Hoewel ik het niet goed kan beoordelen, heb ik de indruk dat de begeleiding daar nu niet ver voor onder doet. Al snel werden de online lijntjes kort; ik heb urenlang met collega’s gevideobeld, gechat en gemaild.

Van theorie naar de praktijk

Tijdens de bachelor Aarde en Economie aan de VU die ik volgde is het opstellen van MKBA’s een groot onderdeel. Tijdens veldwerken leerden wij de processen kennen. Zo stond ik tot mijn heupen in het water om stroomsnelheden in beekjes te meten om vervolgens tot ’s avonds laat de data te verwerken in een rapport. Bij Decisio ben ik nu bij drie MKBA’s betrokken, waarbij ik aan de ene kant merk dat ik hierin al veel ervaring heb, maar er ook nog genoeg te leren valt.

Een heel interessant en leuk project waar ik nu aan mee werk is de MKBA Sprong over ’t IJ, waarin wij voor de gemeente Amsterdam onderzoeken wat het welvaartseffect van nieuwe fietsverbindingen over ‘t IJ is. Wat enorm interessant is om te zien, is hoe groot de impact van fietsen kan zijn in een stad als Amsterdam, zowel voor de fietsers zelf als de omgeving. Zelf ervaarde ik, net als vele anderen, in het afgelopen jaar hoe belangrijk het voor de (mentale) gezondheid is om in beweging te blijven en de buitenlucht op te zoeken. Ik vind het dan ook enorm interessant om, onder andere in dit project, te onderzoeken hoe dit soort welvaartseffecten te waarderen zijn.

Tot slot

Ik zou het iedere student aanbevelen om een paar maanden aan de slag te gaan bij een bedrijf in de vorm van een meewerkstage. De universiteit is een leuke plek waar je veel kunt leren, maar zeker niet de enige. Het biedt een geweldige toevoeging bovenop je studie, staat mooi op je CV en je kunt enorm veel leren als de begeleiding net zo goed is als bij Decisio!