Overijssel werkt! geeft eenmalige impuls van 23.000 banen

In het coalitieakkoord Overijssel werkt! sprak het provinciebestuur van Overijssel zijn voornemens uit voor de jaren 2015-2019. Zoals de titel zegt: behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid stond bovenaan de prioriteitenlijst van de samenwerkende partijen CDA, VVD, D66 en CU. Provinciale Staten had dan ook veel aandacht voor de economische impact van het provinciale beleid toen zij afgelopen voorjaar de tussenbalans van Overijssel werkt! opmaakte.

Studie economische impact

De provincie vroeg aan Decisio om een studie naar de economische impact te doen als een van bouwstenen voor de tussenbalans. Ons eigen input-outputmodel vormde hierbij de basis. Om bruikbare gegevensinvoer te krijgen analyseerden we in samenspraak met provinciale experts en projectleiders de exacte beleidsinzet: om wat voor projecten gaat het, in welke sectoren komen gelden terecht, hoeveel additionele investeringen worden uitgelokt?

Uitkomst economische impact

Hoofduitkomst van de doorrekening is dat Overijssel werkt! zorgt voor een eenmalige impuls van 22.700 banen (waarvan 11.800 direct). Deze banen worden voornamelijk gecreëerd in de bouw en de zakelijke dienstverlening. Laagopgeleiden kunnen een kwart van de banen invullen. Ruim 20 procent van de banen komt terecht bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Naast de berekening van de eenmalige impuls verkenden we de structurele economische effecten van het Overijsselse coalitieakkoord. Hiervoor gebruikten we een aantal cases in de verschillende beleidsterreinen, zoals de ‘doe-democratie’, fietsinfrastructuur, vrijetijdseconomie en duurzame energie. De effecten hiervan zijn lastiger te kwantificeren, omdat de causaliteit niet altijd is te bepalen en omdat ze vaak op langere termijn optreden. Maar daarom niet minder belangrijk.

Download het Decisio rapport

Voor ons rapport klikt u hier. Voor meer informatie over de tussenbalans van de provincie Overijssel klikt u hier.

Decisio en economische effectenstudies

Onderzoeksbureau Decisio voert regelmatig economische effectenstudies uit. Dat doen wij op uiteenlopende economische gebieden. Voor meer informatie over onze expertise en ervaring verwijzen we u graag door naar ‘Economische effectenstudies‘.