Economische analyse omgevingsvisie Zwolle legt dilemma’s bloot

In de ontwerp-Omgevingsvisie beschrijft de gemeente Zwolle de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de stad en de keuzes die ze maakt om deze te versterken. Deze keuzes zijn van groot belang voor de economie. Bedrijven hebben immers fysieke- en milieuruimte nodig en willen dat de bereikbaarheid op orde is. De Zwolse gemeenteraad diende in dit kader een motie in om de economische effecten in kaart te brengen van de Omgevingsvisie. Decisio stelde deze Economische Effectrapportage (EER) op voor de gemeente.

Zwolle heeft van oudsher een sterke centrumfunctie. De Hanzestad aan de IJssel is provinciehoofdstad en biedt ruimte aan zorginstellingen, onderwijsinstituten, kantoren en vrijetijdsvoorzieningen, waarvoor mensen uit de hele regio naar de stad komen. Ook op het gebied van logistiek, bouw en maakindustrie heeft de stad veel bedrijvigheid. Zwolle heeft daarmee een brede, robuuste economische basis en laat hoge groeicijfers zien in termen van zowel banen als inwoners.

Zwolle zet in haar Omgevingsvisie in op behoud en versterking van de ‘formele’ werkgebieden. Een begrijpelijke keuze, want hier is zestig procent van de banen te vinden. Tegelijkertijd kiest de gemeente voor een kennisintensieve, stedelijke economie met een mix van wonen, werken en voorzieningen in een omgeving waar het prettig vertoeven is. In de komende tien jaar wil Zwolle 10.000 nieuwe woningen bouwen. Omdat de gemeente de stad compact wil houden, is het noodzakelijk om een aantal werkgebieden te laten transformeren om deze woningen een plek te geven.

Zwolle staat voor complexe dilemma’s om ruimte te geven aan al deze plannen en ambities. Ruimte is schaars dus moeten er keuzes worden gemaakt. De omgevingsvisie kan daarin aan scherpte winnen. Een van de conclusies in de economische effectrapportage van Decisio verwoordt dit vraagstuk als volgt:

“Veel is terug te voeren op de keuze welke economie Zwolle ambieert. Zwolle heeft een diverse economie, dat is een kracht. Als de gemeente dat koestert, moet ruimte worden gegeven aan die diversiteit. Uit de ontwerp-Omgevingsvisie wordt dat niet duidelijk. Het lijkt of Zwolle kiest voor én behoud van bestaande én nieuwe clusters én duurzaamheid én een scherpe profilering.”

Het volledige rapport is hier te vinden.