‘Doorgroei elektrisch rijden via duurzame autoproductie en betere laadinfrastructuur’

Verdere stimulering van elektrisch rijden is vooral mogelijk door het verduurzamen van de autoproductie via Europees bronbeleid en het verbeteren van de Nederlandse laadinfrastructuur. Uitbreiding van de huidige financiële ondersteuning aan consumenten vanuit het kabinet is niet efficiënt, vanwege de kosten en het beperkte effect op nieuwe kopers. Dat blijkt uit een persbericht van het ministerie EZ van 7 oktober 2016 inzake de brief over dit onderwerp van minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Nederland telt inmiddels 95.000 elektrische auto’s, waarvan 11.402 volledige en 83.686 gedeeltelijke zoals plug-in hybrides. Ook zijn er 24.500 laadpunten gerealiseerd. Met beide aantallen behoort Nederland tot de mondiale top-vijf. Groei van elektrisch rijden dringt de CO2-uitstoot verder terug. Om toekomstige groei te realiseren, is het volgens het kabinet van belang dat er vooral voldoende oplaadinfrastructuur aanwezig is en dat via zogenoemd Europees bronbeleid autoproducenten verplicht worden een groter aandeel hybride en elektrische auto’s op de markt brengen. Met de Green Deals Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur en Elektrisch Vervoer 2016-2020 investeert het kabinet de komende jaren samen met bedrijven, organisaties als ANWB en lokale overheden miljoenen euro’s in elektrisch vervoer. Deze acties komen bovenop de bestaande fiscale voordelen voor particulieren.

Nieuwe financiële regelingen kostbaar, effecten onzeker

Het kabinet komt de particuliere bezitter van een volledig elektrisch voertuig op dit moment financieel fors tegemoet met een volledige vrijstelling van de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020. Zakelijke rijders in dit type auto hebben tot en met 2020 een bijtelling van vier procent. Het Formule E-team (FET), een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden, heeft een actieplan opgesteld met daarin het verzoek aan het kabinet om het invoeren van een aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s en oplaadtegoed voor tweedehands voertuigen te onderzoeken.

Uit onderzoeken van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), CE Delft en Decisio blijkt echter dat de voorgestelde regelingen in meerderheid consumenten bereiken die ook zonder deze voorgestelde regelingen een elektrische auto zouden aanschaffen. Bij nieuwe voertuigen gaat dit om zeker zestig procent van de consumenten, bij tweedehands elektrische auto’s zelfs om negentig procent.

Download het rapport

Het rapport van Decisio ‘Aandachtspunten bij subsidieregelingen elektrische voertuigen voor particulieren’ kunt u ook rechtstreeks raadplegen via deze link.