Decisio helpt overheden bij huisvestingsvraagstuk arbeidsmigranten

Veel Nederlandse gemeenten, regio’s en provincies zijn bezig met het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten. De toename van het aantal (tijdelijke) arbeidsmigranten leidt namelijk tot (extra) druk op de woningmarkt. Sinds 2010 is het aantal arbeidsmigranten gestegen van 201 duizend naar 670 duizend in 2018. Decisio ondersteunt, in samenwerking met Companen, overheden bij het vraagstuk rondom huisvesting van tijdelijke werknemers.

Objectieve en betrouwbare cijfers en dialoog

Om hoeveel internationale werknemers gaat het nú en in de toekomst? Decisio ontwikkelde hiervoor, op basis CBS Microdata, de landelijke monitor met gegevens over (onder meer) arbeidsmigranten in Nederland vanaf 2010. Daarnaast rekenen we met ons prognosemodel de verwachte groei door tot 2030. Daarin baseren we ons op actuele economische vooruitzichten van het CPB. Zoals, de WLO-scenario’s en de macro-economische verkenningen inclusief COVID-19 scenario’s.

Daarnaast brengt Companen het huisvestingsaanbod in kaart. Gezamenlijk brengen we vervolgens de mismatch op de woningmarkt in beeld. Deze feitelijke informatie wordt verrijkt door een dialoog aan te gaan met onder meer gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en uitzendbureaus. Op deze wijze helpen wij overheden om inzicht te krijgen in het aantal arbeidsmigranten in hun gemeente, regio of provincie.

Uiteenlopende arbeidsmigrantenonderzoeken uitgevoerd

Onze aanpak biedt inzicht in de huidige en verwachte toekomstige situatie. Maar, kijkt ook naar oplossingsrichtingen hoe met dit vraagstuk om te gaan. Op deze manier droegen Decisio en Companen bij aan de huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten in onder meer:

Decisio en Companen werken inmiddels veelvuldig voor gemeenten, regio’s en provincies om hen inzicht te bieden in de ontwikkeling van de doelgroep en hun belangrijkste kenwerken. Maar ook over waar ze wonen en werken en wat de mogelijke mismatch is op de woningmarkt. De inhoud en reikwijdte van onze onderzoeken is afhankelijk van de klantvraag. Soms verkennend; meer quick scan van vraagontwikkeling. Soms meer verdiepend; gericht op vraag- en aanbodontwikkeling.

Meer informatie?

Voor meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen voor het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten neemt u contact op met Suzanne Steegman (s.steegman[at]decisio.nl) of Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl).