Decisio helpt Europese steden op de fiets

Decisio helpt 13 Europese steden op de fiets

Veel Europese steden kampen met verkeersoverlast en zien daarbij de fiets als een aantrekkelijke oplossing. Maar, hoe doe je dat dan en hoe maak je Europese steden meer fietsvriendelijk? Decisio helpt die steden daarbij door samen na te denken over slimme oplossingen en wat daarvan de impact kan zijn. Dat doen we in internationaal verband met ISINNOVA, de Universiteit van Amsterdam, Mobiel 21, Velo Mondial en ICLEI als partners van het EU-project ‘Handshake’.

‘Cycling Capitals’

Het CIVITAS Handshake project is in september 2018 van start gegaan met een startoverleg in Kopenhagen. Het doel van dit project is om de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van fietsgebruik in steden te vergroten. Het gaat hierbij om de uitwisseling van kennis van drie Europese ‘Cycling Capitals’ (Amsterdam, Kopenhagen en München) naar tien ‘Future Cycling Capitals’ (Bordeaux, Brugge, Cadiz, Dublin, Helsinki, Krakau, Manchester, Riga, Rome en Turijn). Dit proces zorgt voor een effectieve implementatie van fietsoplossingen voor alle betrokken steden.

Fietsinnovaties implementeren

Iedere stad heeft een fietsinnovatie voorgesteld die zij willen implementeren of waarmee ze al mee bezig zijn. Hierbij is de belangrijkste rol van Decisio in het project om de steden te helpen om deze maatregelen te monitoren en zowel ex-ante als ex-post te evalueren met behulp van Bikenomics, dat de sociale impacts in verschillende stedelijke domeinen weergeeft. Deze methode zorgt voor een overzicht van de effecten en voor overdraagbaarheid van de fietsinnovaties van de 13 steden.

Ex-ante impactbeoordeling fietsmaatregelen

Op dit moment helpt Decisio de steden bij het selecteren van overdraagbare fietsmaatregelen en methoden om data te verzamelen. Met behulp van deze input gaan we vervolgens ex-ante impact beoordelingen maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op de website http://handshakecycling.eu/. Of u neemt hiervoor contact op met een van onze collega’s Kees van Ommeren (c.vanommeren [at] decisio.nl) en Paolo Ruffino (p.ruffino [at] decisio.nl). Telefonisch zijn zij bereikbaar via telefoonnummer 020-6700562.