Investeringen in fietsinfrastructuur leveren 50% maatschappelijke winst op

In het kader van het Europese project Handshake onderzocht het Nederlandse consultancybureau Decisio de maatschappelijke kosten-baten van fietsinfrastructuur. Daaruit blijkt dat investeren in fietsinfrastructuur vaak een zeer verstandige besteding van overheidsmiddelen is.

Het Europees project Handshake brengt veertien Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Naast onder meer fietssteden als Kopenhagen, Amsterdam, München en Bordeaux, doet ook Brugge mee aan dit project.

De innovatieve fietsoplossingen worden op sociaaleconomische wijze geëvalueerd aan de hand van het concept ‘Bikenomics’. Hierbij worden de maatschappelijke baten (zoals betere gezondheid en minder uitstoot) en kosten in beeld gebracht en gewaardeerd.

casestudy: fietsinfrastructuur Brugge

Als casestudy voor de Brugse maatschappelijke kosten-batenanalyse koos Decisio voor de vernieuwde fietsverbinding tussen Sint-Michiels en het centrum van Brugge. Het project kostte 24,5 miljoen euro en bestond uit diverse ingrepen zoals onder meer het wegwerken van het zwarte punt op de kruising Koning Albert I-laan x Spoorwegstraat (via de balkonrotonde), de realisatie van de Passantenfietsersbrug en de aanleg van een spoorwegonderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

Om de maatschappelijke baten te berekenen, werd onder meer gekeken naar verschillende data: ongevallendata van de politie, metingen van de luchtkwaliteit door het Brugse stadslabo en het effect op de doorstroming en de reistijden via De Lijn.

Uit de analyse van deze data door Decisio blijkt dat de investering van 24,5 miljoen euro (en de verwachte beheer- en onderhoudskosten van 5,5 miljoen euro) een maatschappelijke opbrengst van 45 miljoen euro realiseerde. De baten zijn dus 1,5 keer zo groot als de kosten. Met andere woorden: 1 euro investeren in dit project levert een maatschappelijk rendement op van 1,5 euro.

“De Brugse casestudy staat niet op zich”, stelt Kees van Ommeren van Decisio. “Bijna elke onderzochte casus in dit Europese project laat zien dat investeringen in fietsinfrastructuur budgettair blijk geeft van gezond verstand.”

Burgemeester Dirk De Fauw: “Dit onderzoek illustreert dat kiezen voor Brugge fietsstad een verstandige beslissing was ook vanuit het perspectief van onze stadskas. Het bevestigt onze keuze om te werken aan een stad op mensenmaat waar verkeer ten dienste van de stad en haar bewoners staat, en niet vice versa. Het Europees project Handshake biedt ons nog extra argumenten.”

Wout Baert, programmamanager van Fietsberaad Vlaanderen vult aan: “Fietsbeleid brengt gegarandeerd op. Steeds meer steden en gemeenten zijn daarvan overtuigd. Berekeningen tonen aan dat elke fietskilometer de maatschappij 0,40 euro opbrengt. Daarom dat we de Vlaamse gemeenten ook opriepen om hun budgetten voor fietsbeleid te verdubbelen. Beleid dat mensen de fiets doet verkiezen boven de auto, voor welke verplaatsing dan ook, is maatschappelijke winst. Daar genieten we met zijn allen van, letterlijk en figuurlijk.”

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over Decisio en onderzoek naar fietsen, fietsinfrastructuur en fietsgedrag? Raadpleeg daarvoor graag: ‘fietsen en lopen‘.