De kosten en baten van een iCentrale; een MKBA

De kosten en baten van een iCentrale

MKBA iCentraleIn Nederland voeren overheden vanuit ruim 150 centrales bewaking en bediening uit van tunnels, bruggen en sluizen. Of wanneer het gaat regionale inzet van verkeersmanagement, centrale monitoring en aansturing van stadstoegang en -beheer (zoals cameratoezicht) en crowdmanagement. Kwalitatieve analyses geven inzicht in de baten die mogelijk zijn door de centrales over de domeinen heen slim te combineren en te integreren. Centralisten staan minder in de ‘wachtstand’ en kunnen meer continu worden ingezet voor verschillende domeinen en meerdere overheden. Systemen en applicaties kunnen worden gedeeld en domeinen kunnen meer op elkaar worden afgestemd. In stedelijke gebieden waar de domeinen in elkaar overlopen verhoogt dit de netwerkprestaties en dienstverlening aan gebruikers en burgers.

iDiensten

In het programma iCentrale ontwikkelen decentrale overheden en bedrijven iDiensten voor het combineren en integreren van de centrale bediening in deze domeinen. Nu dit programma de fase bereikt waarin de ontwikkelde iDiensten landelijk worden ‘uitgerold’, is ook kwantitatief inzicht nodig in de kosten en baten. Hiertoe zijn de financiële en maatschappelijke kosten en baten van het slim combineren en integreren van centrale bediening in beeld gebracht. Onder meer in verschillende business cases en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Decisio rondde een eerste analyse begin 2018 af. Daarin zijn voor de provincie Noord-Holland de kosten en baten doorgerekend. Het ging daarbij om de transitie van de huidige manier van bedienen naar één geïntegreerde of zelfs geen eigen bediencentrale.

Kosten en baten; inzicht in de resultaten

De resultaten zijn recent gepubliceerd in NM Magazine (vakblad netwerkmanagement in verkeer en vervoer). En de resultaten zijn verspreid op de Intertraffic. Het (Engelse) artikel met de resultaten van de business cases en MKBA’s voor verschillende transitiefasen in de iCentrale is hier te vinden op pagina 20.

Meer informatie

Meer informatie over dit project over maatschappelijke kosten en baten? Neem dan contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) of Daan van Gent (d.vangent[at]decisio.nl) of via telefoonnummer 020-6700562.