De ‘IJmond-factor’: het strategische belang van de havens voor economie en energietransitie

Decisio doet regelmatig onderzoek naar economische impact, duurzaamheid en ruimtegebruik van havengebieden. Hieruit komt steeds weer naar voren dat het economisch belang van de havenbedrijvigheid in termen van omzet, export en banen aanzienlijk is. Ook in indirect opzicht, dus bij toeleverende bedrijven. En dat het gaat om slimme en innovatieve ondernemers die wereldwijd voorop lopen. Uitkomst van de recente impactanalyse die Decisio deed voor Zeehaven IJmuiden N.V. is dat de IJmond-haven­clusters food, energy, leisure en materials samen goed zijn voor 2,4 miljard euro toegevoegde waarde en 25.300 banen. Indirect danken 11.000 mensen in de regio en elders in Nederland hun baan aan de IJmondse havenbedrijvigheid.


De IJmuidense havens, met de IJmondhaven op de voorgrond

Belang havens voor energietransitie groot en groeiend

De havens in de IJmond spelen een voorname rol in de energietransitie, doordat aanleg en onderhoud van de windparken op de Noordzee vanuit hier gebeurt. De IJmond is gunstig gelegen ten opzichte van bestaande en geplande ‘wind op zee’-locaties. Met de realisatie van de plannen – zoals deze nog vóór het coalitieakkoord van Rutte IV waren – wordt in 2030 zo’n 70 procent van het wind op zee-vermogen geleverd door wind­parken voor de kust van IJmuiden. Dit komt neer op 31,9 TWh, waarmee negen miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De voorziene opwekking in 2030 voor de kust van IJmuiden is gelijk aan 30 procent van het totale elektrici­teits­verbruik in Nederland (2018). De CO2-uitstoot wordt door de energieproductie van windparken voor de IJmuidense kust in 2018 met 0,9 megaton gereduceerd, oplopend tot 20 megaton in 2030.

Opgave

Het rapport van Decisio sluit af met een advies aan bedrijfsleven en overheid om de meerwaarde van de havens te behouden. Daarvoor is voldoende fysieke en milieuruimte nodig, evenals een impuls voor de regie en samenwerking in beheer en ontwikke­ling van de havens. Tot slot ligt er een serieuze opgave om de negatieve effecten van het haven­industrieel complex op klimaat en gezondheid terug te brengen, om daarmee de license to operate te behouden.