De duur van economische activiteit van internationale werknemers

Welke internationale werknemers zijn kort in Nederland actief en welke langer? Stoppen vrouwen eerder, of mannen? Heeft leeftijd invloed op de arbeidsduur? En loon? En hoe zit het met het effect van het land van herkomst? Decisio-stagiair Onno den Hoed onderzocht het voor zijn BSc thesis. Dit is nuttig bij het beantwoorden van vragen over onder meer de huisvesting van internationale arbeidsmigranten.

Hoe kom je hier achter?

In een event history analysis kan je met data over individuen, geobserveerd door de tijd, kijken hoe verschillende variabelen de tijd tot een bepaald event beïnvloeden. In dit geval is het event dat een internationale werknemer stopt in Nederland te werken. Met behulp van CBS Microdata zie je zo wat het effect van verschillende variabelen is op de duur van de economische activiteit van internationale werknemers in Nederland.

Eerste jaar anders dan latere jaren

In het onderzoek wordt de groep van internationale werknemers onderzocht die in 2011 in Nederland begint te werken. Wat blijkt is dat in dit eerste jaar de effecten van de variabelen flink anders zijn dan voor de latere jaren. Zo is het voor vrouwen minder waarschijnlijk dat ze in hun eerste jaar alweer stoppen, terwijl zij na het eerste jaar juist net iets sneller stoppen in Nederland te werken.

Leeftijd en loon

De effecten van leeftijd en loon nemen niet lineair af of toe met de hoogte van de leeftijd of het loon. Voor leeftijd geldt dat internationale werknemers langer in Nederland actief zijn als ze in de dertig of in de veertig zijn. Het uurloon van internationale werknemers heeft invloed op de duur van economische activiteit als dit onder de 15 euro per uur ligt. Hier geldt dat internationale werknemers die meer verdienen over het algemeen langer in Nederland actief zijn. Boven de 15 euro per uur tot tenminste een uurloon van 50 euro heeft het uurloon geen effect.

Landspecifieke kenmerken

Over landen is veel informatie openbaar beschikbaar. Doordat de nationaliteit van internationale werknemers bekend is bij het CBS kan al deze data gekoppeld worden aan de data van de internationale werknemers. Zo kan het effect van kenmerken van het land van herkomst onderzocht worden. Hieruit blijkt dat internationale werknemers sneller terugkeren naar landen die dichtbij Nederland liggen en naar landen met een hoog BBP per inwoner. De groei in het BBP per inwoner heeft een zeer beperkt effect. Opvallend is dat EU-lidmaatschap van het land van herkomst de kans dat een internationale werknemer stopt in Nederland te werken in het eerste jaar meer dan verdubbeld, terwijl ditzelfde kenmerk de kans in latere jaren juist sterk verkleind.

Meer informatie?

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de landelijke database/monitor van Decisio met landelijke gegevens over internationale werknemers in Nederland. Voor meer informatie over dit onderzoek neem je contact met Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl). Telefonisch bereikbaar via: 020-6700562.