Concrete en meetbare opgaven in Omgevingsvisie

De Omgevingswet komt eraan!

We gaan in 2021 van Wro naar Omgevingswet; en van Structuurvisie naar Omgevingsvisie. Inclusief een omgevingsplan en –verordening. Alle thema’s integraal in één visiestuk. De Omgevingswet vergt een complete omslag van denken en doen en biedt ruimte voor een frisse blik. Door het toevoegen van thema’s als economie, gezondheid en energie aan het toekomstbeeld van de fysieke leefomgeving, ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen.

Uw opgaven concreet en meetbaar

Het is belangrijk om de gevolgen van deze kansen en uitdagingen helder in beeld te krijgen. Economisch onderzoeksbureau Decisio kan uw gemeente hierbij helpen, door ambities en doelstellingen concreet, tastbaar én meetbaar te maken en vervolgens te vertalen naar goed onderbouwde keuzes. Een inhoudelijk sterk verhaal waarmee u de volgende stap in het proces kunt zetten.

Decisio ontwikkelde een methode waarmee we uw opgaven concreet en meetbaar kunnen maken binnen de gemeentelijke Omgevingsvisie. We gaan daarin als volgt te werk:

  • Stap 1: We starten met een ruimtelijk-economische foto en integrale gebiedsbeschrijving
  • Stap 2: Met behulp van een afwegingskader kunnen we gemeentelijke en regionale ambities en opgaven concretiseren en prioriteren
  • Stap 3: Vervolgens besteden we aandacht aan de landelijke en regionale trends en (autonome) ontwikkelingen die op ons af komen, waarvan we de maatschappelijke en economische effecten via toekomstscenario’s in beeld brengen
  • Stap 4: In de laatste en meest urgente stap brengen we alles bijeen: we kijken hoe ambities, opgaven en landelijke en regionale ontwikkelingen invloed hebben op de (directe en indirecte) fysieke en tastbare ruimte. Hoe hangen deze samen, passen functies naast elkaar of moeten er keuzes worden gemaakt? En welke dilemma’s komen dan naar voren?

Affiche ‘Concrete en meetbare opgaven Omgevingsvisie’

In ons affiche Concrete en meetbare opgaven binnen uw Omgevingsvisie leest u meer over de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen bij dit vraagstuk.