Werk

Als consultant heb ik meer dan 30 jaar ervaring in het leiden van grote en complexe projecten op het gebied van beleid en organisatie, vaak in een bestuurlijke context met veel externe en publicitaire effecten. Vooral in de sector van het openbaar bestuur (zowel centrale als decentrale overheid), de economische sector en de terreinen van verkeer/mobiliteit, milieu, openbare orde en veiligheid, media en professionele dienstverlening. Als partner van KPMG, ATOS Consulting en het Management Centrum ben ik verantwoordelijk geweest voor het aansturen van grote groepen van consultants, onderzoekers en (interim)professionals. Ik ben als procesmanager al enige jaren betrokken bij het landelijke programma ‘Fiets filevrij!’ (www.fietsfilevrij.nl), een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Fietsersbond. Hierin wordt een twintigtal nieuwe regionale ‘fietssnelwegen’ langs filegevoelige gebieden gerealiseerd. Belangrijk daarbij is het creëren van draagvlak bij regionale en lokale overheden en bedrijfsleven, de planning en financiering van de infrastructuur alsmede het benutten ervan (marketing & communicatie, campagnes). Ook heb ik, samen met Decisio het MKBA-fiets onderzoek (in opdracht van I&M) uitgevoerd en ben ik betrokken bij praktische toepassingen daarvan.

Stad of plek

Dat is voor mij Scheveningen, waar ik nu al 20 jaar woon. Je loopt zo het strand op of de duinen in, maar je bent ook snel in het centrum van Den Haag.

Vervoermiddel

Sinds ik zelfstandig adviseur ben en geen kantoor meer heb op een autolocatie buiten de stad, gebruik ik de auto steeds minder en doe ik veel meer met de trein. Je kan je reistijd dan veel effectiever besteden. Daarbij heb ik ook de fiets ontdekt als handig voor- en natransportmiddel, dat ook nog goed is voor je gezondheid, je portemonnee en het milieu.

Leven

Ik ben getrouwd met Linda en heb vier zoons: Stefan, Ivo, Rogier en Jens. Tot het gezin behoren ook Duitse herder ‘Jackie’ en konijn ‘Brownie’, die het overigens uitstekend met elkaar kunnen vinden.

Toekomst

In Nederland liggen heel veel kansen die kunnen worden benut, maar dat vereist, naast veel individueel initiatief, een actieve overheid die zaken stimuleert en reguleert. Een overheid die de voorwaarden schept waarbinnen burgers en bedrijfsleven goed kunnen functioneren.
Het is geweldig als je daar als consultant een rol in mag spelen bijvoorbeeld door zaken te onderzoeken of te onderbouwen. Ik voel mij dan ook thuis bij Decisio, dat op deze wijze al meer dan 15 jaar betrokken is bij de publieke zaak, met projecten op de terreinen ruimtelijke economie, mobiliteit, infrastructuur en ‘markt, overheid en maatschappij’.

Naam: Willem Goedhart

Studie: Bedrijfseconomie, SIOO

Werkgebieden/thema’s: Projecten op het gebied van strategie, beleid en verbeteren van processen en organisatie, vaak in een bestuurlijke context met veel maatschappelijke effecten. Procesmanagement van beleidsondersteunende projecten en van (fiets-) infrastructuurprojecten.

Aansprekende projecten:

  • Procesmanager van het landelijke programma ‘Fiets filevrij!’
  • Onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Leiden (2002, 2006 en 2012)
  • Evaluatie van de winkeltijdenwet
  • Onderzoek naar kosten en opbrengsten in het notariaat i.v.m. de evaluatie van de notariswet

“De plek voor mij is Scheveningen, waar ik nu al 20 jaar woon. Je loopt zo het strand op of de duinen in, maar je bent ook snel in het centrum van Den Haag”

Willem Goedhart, associate partner