Werk

Als consultant heb ik meer dan 30 jaar ervaring in het leiden van projecten op het gebied van beleid en organisatie. Vaak in een bestuurlijke context met veel externe en publicitaire effecten. Vooral in de sector van het openbaar bestuur (zowel centrale als decentrale overheid), de economische sector en de terreinen van verkeer en (vitale/duurzame) mobiliteit, media en professionele dienstverlening. Als partner van KPMG, ATOS Consulting en het Management Centrum heb ik veel ervaring met het management van organisaties in de professionele dienstverlening, specifiek van consultants, onderzoekers en (interim)professionals.
Het zwaartepunt van mijn advieswerk ligt de afgelopen 10 jaar steeds meer bij dat wat in Nederland ‘zo gewoon’ is, maar internationaal als ‘heel bijzonder’ wordt gezien… de fiets! De duurzame, goedkope en gezonde oplossing voor stedelijke bereikbaarheids- en luchtkwaliteitsproblemen.
Ik heb als procesmanager bij het landelijke programma ‘Fiets filevrij!’, mede het concept ‘fietssnelwegen/snelfietsroutes’ op de kaart is gezet, en heb ook een groot deel van deze routes mee helpen realiseren. Daarbij is het belangrijk dat ze niet alleen op de ‘fysieke kaart’ komen, maar vooral ook op de ‘mental map’. In dat kader ben ik ook betrokken bij vele projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en fietsstimulering. Ook heb ik, samen met Decisio, de methodologie ontwikkeld voor MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) van fiets(infrastructuur)projecten, en ben ik betrokken bij praktische toepassingen daarvan.

Stad of plek

Dat is voor mij de Haspengouw in België, waar ik nu woon. Oude boomgaarden tussen graan – en suikerbietenvelden en bossen met beekjes die naar de Maas stromen.

Vervoermiddel

Dat is natuurlijk de fiets, vooral handig als voor- en natransportmiddel bij OV reizen, en ook nog goed voor je gezondheid, je portemonnee en het milieu.

Leven

Ik ben getrouwd met Linda en heb vier zoons: Stefan, Ivo, Rogier en Jens. Tot het gezin behoren ook de Duitse herders ‘Jackie’ en ‘Penny’ en kat ‘Shinobi’, die het overigens uitstekend met elkaar kunnen vinden.

Toekomst

In Nederland liggen heel veel kansen die kunnen worden benut, maar dat vereist, naast veel individueel initiatief, een actieve overheid die zaken stimuleert en reguleert. Een overheid die de voorwaarden schept waarbinnen burgers en bedrijfsleven goed kunnen functioneren.
Het is geweldig als je daar als consultant een rol in mag spelen bijvoorbeeld door zaken te onderzoeken of te onderbouwen. Ik voel mij dan ook thuis bij Decisio, dat op deze wijze al meer dan 15 jaar betrokken is bij de publieke zaak, met projecten op de terreinen ruimtelijke economie, mobiliteit, infrastructuur en ‘markt, overheid en maatschappij’.

Naam: Willem Goedhart

Studie: Bedrijfseconomie, SIOO (Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde)

Werkgebieden/thema’s: Projecten op het gebied van strategie, beleid en verbeteren van processen en organisatie, vaak in een bestuurlijke context met veel maatschappelijke effecten. Procesmanagement van beleidsondersteunende projecten en van (fiets-) infrastructuurprojecten.

Aansprekende projecten:

  • Procesmanager van het landelijke programma ‘Fiets filevrij!’
  • Onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Leiden (2002, 2006 en 2012)
  • Evaluatie van de winkeltijdenwet
  • Onderzoek naar kosten en opbrengsten in het notariaat i.v.m. de evaluatie van de notariswet
  • Onderzoek naar veiling van benzinestations langs de snelwegen
  • Projectmanager fietsimpuls Maastricht Bereikbaar
  • Beleidsadviseur Fiets provincie Noord-Holland

“De plek voor mij is de Haspengouw in België, waar ik nu woon. Oude boomgaarden tussen graan – en suikerbietenvelden en bossen met beekjes die naar de Maas stromen…”

Willem Goedhart, associate partner