Werk

Inmiddels onderzoek ik meer dan 15 jaar maatschappelijke en economische vraagstukken bij Decisio. Ik ben erg trots op de grote en kleine projecten die we in die tijd met een relatief klein team hebben uitgevoerd. Dat is de charme van Decisio: een compacte club enthousiaste en vakinhoudelijke mensen, die nieuwsgierigheid en maatschappelijke betrokkenheid combineren met een creatieve aanpak van uiteenlopender vraagstukken.

Als econoom ben ik zeer geïnteresseerd in de drijfveren van individuen en bedrijven. Waarom doen burgers en bedrijven wat ze doen? Dat niet iedereen altijd rationeel handelt is bekend, maar hoe worden gedragsreacties dan wel bepaald? Samen met collega’s kijk ik naar de haalbaarheid en de gevolgen van beleidsmaatregelen of marktinitiatieven door te analyseren welke gedragsreacties deze uitlokken en wat dit vervolgens voor consequenties heeft. Methoden die ik daarbij vaak toepas zijn maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA), maar ook business cases, markt- en omgevingsanalyses en evaluaties. Gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen is daarbij een must: veel van mijn werk speelt zich dicht bij besluitvorming af. En bij veel van onze projecten zijn er uiteenlopende belangen, denk bijvoorbeeld aan de inpassing van infrastructuur of windmolens in het landschap.

Stad of plek

Amsterdam is mijn uitvalsbasis, en ook die van Decisio. Fantastische stad en ideaal om dicht bij mijn werk te wonen. Vergeleken met buitenlandse metropolen relatief compact maar wel met een eigen karakter en hoge kwaliteit van leven. Buiten de stad trekt de kust mij erg: ik geniet graag van de openheid, de wind en de tastbare relatie met de zee op de Wadden en in Zeeland.

Vervoermiddel

Op de fiets naar kantoor kan ik letterlijk en figuurlijk het stadsleven van Amsterdam opsnuiven. De fiets is ook het meest efficiënte vervoermiddel in Amsterdam, en bovendien zie je alle ontwikkelingen van nabij. Ook efficiënt in de stad, maar vooral fantastisch voor reizen (ver) daarbuiten is de motor. Relatief rustige wegen in het oosten en zuiden van het land en berg- en heuvellandschappen zijn dan ideaal.

Leven

In mijn vrije tijd maak ik veel gebruik van de voorzieningen in de stad. Naar Artis, of het park met de kinderen, genieten van de grote diversiteit aan cultuur en architectuur, of het uitgebreide aanbod aan horeca met vrienden. En eens in de zo veel tijd andere steden en regio’s in binnen en buitenland ontdekken.

Naam: Niels Hoefsloot

Studie: Economie

Werkgebieden/thema’s: Kosten-batenanalyses, beleidsontwikkeling, economie, markten en sectoren, transport, water

Aansprekende projecten:

  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Windmolenparken op zee
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Ring Utrecht
  • Toekomstvisie Brabantse kanalen
  • Evaluatie Groene Uitweg (versterking en verbreding agrarische bedrijven)
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Toekomst Afsluitdijk

“Amsterdam is mijn uitvalsbasis, en ook die van Decisio. Fantastische stad en ideaal om dicht bij mijn werk te wonen. Vergeleken met buitenlandse metropolen relatief compact maar wel met een eigen karakter en hoge kwaliteit van leven”

Niels Hoefsloot, partner