Werk

Vanuit een zeker idealisme heb ik Decisio in 1997 opgericht. Elk project dat we uitvoeren zie ik als een kans om onze maatschappij een klein beetje te verbeteren en om bij te dragen aan een goede besteding van (belasting-)geld. Een advies is geen eindproduct, het gaat om de veranderingen die worden gerealiseerd.

Stad of plek

Na 25 jaar Amsterdam ben ik in de zomer van 2010 naar Weesp verhuisd, waar ik woon met mijn vrouw en onze drie kinderen. Als kind heb ik in de Vechtstreek gewoond, ik denk dat ik daarom veel van polder- en rivierenlandschap houd. Maar Amsterdam blijft voor mij ook een heel bijzondere plek, en is gelukkig vlak bij.

Vervoermiddel

Ik fiets graag (ook op de racefiets en ATB), dus ik probeer zoveel mogelijk met de fiets naar kantoor te gaan. We hebben inmiddels een douche laten bouwen op kantoor, dus ik hoef me niet in te houden als ik naar Decisio fiets.

Toekomst

Ik vind dat we in een geweldig land wonen, maar het kan natuurlijk altijd beter. Een van de verbeteringen waar ik graag energie in stop is fietsen. De fiets is een vervoermiddel met louter positieve effecten (milieu, gezondheid, files, humeur en vrijheid). Met de juiste ambities kan de fiets haar martkaandeel nog fors uitbreiden!

Naam: Kees van Ommeren

Studie: Economie

Werkgebieden/thema’s: ‘Beslisklare’ adviezen met aandacht voor follow up, aandacht voor krachtenveld rond een project en voor het draagvlak voor een advies, toepassen van de 80/20 regel: het is meestal niet nodig om alle details te kennen om een afgewogen beslissing te kunnen nemen, begrijpelijk en kort formuleren, businesscases en (maatschappelijke) kosten-batenanalyses

Aansprekende projecten:

  • MKBA Ontwikkelingsopties van Schiphol/Lelystad/Eindhoven
  • Ontwikkelingen Wikken & Wegen methode
  • Analyse kwaliteit en kosten publieke voorzieningen Curaçao
  • Analyse inkoopmacht van supermarkten
  • Noordvleugel provincie
  • Aanjaagteam elektrische taxi’s (Schiphol)

“Als kind heb ik in de Vechtstreek gewoond, ik denk dat ik daarom veel van polder- en rivierenlandschap houd. Maar Amsterdam blijft voor mij ook een heel bijzondere plek, en is gelukkig vlak bij”

Kees van Ommeren, partner