Werk

In 2006 werd ik partner bij Decisio. Een leuk bureau met mooie opdrachten, opgericht door Kees en Henri, twee oud-collega’s bij KPMG Bureau voor Economische Argumentatie. In de periode dat ik bij Decisio werk hebben we de markt enorm zien veranderen. De vraag naar opdrachten is verminderd, maar vooral ook veranderd en zakelijker geworden. Grote opdrachten zijn schaars, het aantal om offerte gevraagde bureaus is nu regelmatig vijf in plaats van drie en het kost ook meer tijd voordat een klus binnen is. Daarnaast merk ik dat klanten op zoek zijn naar harde, kwantitatieve onderbouwingen van hun plannen en besluiten. Iets waar wij met onze expertise op het gebied van MKBA’s, business cases en impactstudies goed mee uit de weg kunnen. Ik denk wat wij met onze kennis en ervaring en onze ‘niet lullen, maar poetsen’-instelling goed in de markt staan, maar dit komt niet vanzelf.

Stad of plek

Meerdere. Ik ben heel erg veel gaan houden van onze polder – de Haarlemmermeer – met zijn vergezichten, wind en prachtige Hollandse luchten erboven. Umbrië (Italië) staat ook hoog op het lijstje: prachtige landschappen, historische steden, heerlijk eten en gastvrije Italianen. En Amerikaanse steden: San Francisco, Santa Monica, Venice, Hollywood, New York, New Orleans.

Vervoermiddel

Auto (Volvo uit 2003). Politiek correcte elektrische of hybride vervoermiddelen zijn niet aan mij besteed.

Leven

Gezin: Sheda, Lana en Guus. Sport: hardlopen, halve marathons van Berlijn, Hamburg, Amsterdam, Hoofddorp. En 10 km in Hollywoord (Running With The Stars). Muziek: luisteren maar vooral ook maken (piano/keyboard), bij voorkeur Tom Waits, Genesis, Elbow. Literatuur: Charles Bukowski, Maarten ’t Hart en vroege werk van Herman Brusselmans. Films: Paris, Texas, La Grande Bellezza, The Big Lebowski.

Toekomst

We moeten in mijn visie meer investeren in de toekomst op de lange termijn en de omslag gaan maken van ongebreidelde groei naar groei binnen de perken . Ik rijd vaak door Nederland (ja, in mijn Volvo) en ik zie veel leegstand op bedrijven- en kantorenterreinen en in winkelgebieden waar waarschijnlijk nooit meer een bedrijf zal gaan zitten. Ook zie ik wijken die er soms nog geen 30 jaar staan en die al weer plat gegooid kunnen worden. We hebben geen behoefte meer aan grootschalige uitbreiding en meer van hetzelfde, maar aan kwaliteit en duurzaam in de betekenis van écht blijvend. Dit is geen eenvoudige opgave. Wie had rond 1600 of zelfs vlak na de oorlog kunnen bevroeden dat de Amsterdamse binnenstad nu zo geliefd zou zijn om te wonen, te werken en ter vertieren? Dat de opgave niet eenvoudig is, ontslaat ons planologen, stedenbouwkundigen, architecten én economen echter niet van de plicht om er hard, héél hard, aan te werken.

Naam: Jaap Broer

Studie: Regiologie Rijksuniversiteit Groningen

Werkgebieden/thema’s: Regionaal-economisch onderzoek, visie- en strategieontwikkeling, economie van kust en water, toerisme en recreatie, bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen, (beleids)evaluaties, havens en binnenvaart

Aansprekende projecten:

  • Evaluatie Water als Economische Drager Noord-Holland
  • Economische analyse bruggen Oude Rijn
  • Behoefte- en impactanalyse stadsstrand Hoorn
  • Businesscase Noorvleugelprovincie
  • Economische betekenis havens Noordzeekanaalgebied
  • Midterm Review Regionaal Economisch Beleid Overijssel
  • Perspectieven glastuinbouwcluster Leidschendam-Voorburg

“Ik ben heel erg veel gaan houden van onze polder – de Haarlemmermeer – met zijn vergezichten, wind en prachtige Hollandse luchten erboven”

Jaap Broer, partner