Werk

Ik werk sinds 2007 bij Decisio als partner en ben actief op het vlak van regionale en stedelijke economie, evaluaties, MKBA’s en economische impactstudies. Een belangrijke drijfveer voor mij is de vraag hoe steden, regio’s en markten economisch functioneren en waarom dat zo is. Maar ook hoe steden en regio’s slim kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen zoals ruimteschaarste, krimp en duurzaamheid. Ik krijg energie uit mijn werk wanneer we met ‘de benen op tafel’ en ‘out of the box’ een goede discussie voeren!

Stad of plek

Mijn stad is Rotterdam! Interessante en inspirerende stad met een wereldhaven, ‘on-Nederlandse’ architectuur en rauwe rafelranden en van groot belang voor de Nederlandse economie. Een stad waar vernieuwingen (economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, politiek) zich vaak het eerst aandienen en zichtbaar zijn.

Vervoermiddel

Voor mijn woon-werk- en zakelijk verkeer gebruik ik hoofdzakelijk de auto.

Leven

Ik woon in Utrecht, samen met mijn vrouw Marlies en dochter Isa. Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan praktische zaken in en om het huis. Verder vertoef ik graag op de tennisbaan voor training en voorjaars- en najaarscompetitie. In de winter, wanneer er ijs ligt, ben ik op het natuurijs van de Loosdrechtse Plassen te vinden.

Toekomst

Dé uitdaging voor Nederland is hoe we de grote vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, ruimteschaarste, krimp of internationale concurrentie naar onze hand zetten. Om in de toekomst echt het verschil te maken, moeten we met vernieuwende ideeën, innovatie en durf de huidige paradigma’s doorbreken.

Naam: Gerwin van der Meulen

Studie: Economische Geografie

Werkgebieden/thema’s: internationale economie, waterrecreatie en – toerisme, maatschappelijke kosten-batenanalyses, regionaal-economische analyse o.b.v. mobiele telefoondata

Aansprekende projecten:

  • Evaluatie Waterplan 2010-2015 Noord-Holland
  • Economische analyse internationals Zuid-Nederland
  • Mid Term Review Hart van de Heuvelrug
  • Evaluatie Milieufederatie Noord-Holland
  • Marktstudie verblijfsaccommodaties Fryslân

“Mijn stad is Rotterdam! Interessante en inspirerende stad met een wereldhaven, ‘on-Nederlandse’ architectuur en rauwe rafelranden en van groot belang voor de Nederlandse economie. Een stad waar vernieuwingen (economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, politiek) zich vaak het eerst aandienen en zichtbaar zijn”

Gerwin van der Meulen, partner