Economisch onderzoeksbureau Decisio: gespecialiseerd in economische vraagstukken

economisch onderzoeksbureau DecisioDecisio is een economisch onderzoeksbureau gespecialiseerd in (ruimtelijk) economische vraagstukken. Ons bureau is actief op de terreinen ruimtelijke economie, mobiliteit en infrastructuur en ‘markt, overheid en maatschappij’.

Opdrachtgevers van Decisio zijn ministeries, provincies, gemeenten, agentschappen, projectorganisaties, toezichthouders, bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven.

Inhoud in dienst van besluitvorming en actie

Wij stellen als onderzoeksbureau er eer in om niet alleen een onderzoeksrapport op te leveren dat de toets der kritiek kan doorstaan, maar ook om deze analyses te vertalen naar een effectieve uitvoeringsstrategie. We denken hierbij graag mee met de klant over het proces: wie zijn de belanghebbenden, wat zijn hun belangen en opvattingen, hoe kan hiermee slim worden omgegaan, hoe partijen te betrekken zonder de regie uit handen te geven?

Breed palet aan producten en diensten

Ons pakket aan producten en diensten is divers en bestaat onder meer uit haalbaarheids- en marktanalyses, business cases, economische effectenstudies, input- en outputanalyses, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), evaluatiestudies, visievorming en uitvoeringsstrategieën. Al dan niet in combinatie hiermee leveren wij ook project- en procesmanagers en detacheren wij Decisio-adviseurs bij de opdrachtgever.

Mensen en tools

Economisch onderzoek en advies is ‘mensenwerk’. Onze belangrijkste ‘bedrijfswaarde’ is en blijft ons team van gedreven, enthousiaste en geïnteresseerde adviseurs. De bij Decisio actieve economen, econometristen, geografen, planologen en bestuurskundigen zijn inhoudelijk sterke professionals met plezier in hun werk, een scherp oog voor belangen en bestuurlijke verhoudingen en – niet onbelangrijk – prettig in de omgang.

Verder beschikt economisch onderzoeksbureau Decisio over verschillende zelf ontwikkelde modellen, databases en tools die een stevige basis geven aan onze economische onderzoeken en adviezen.