Sinds haar oprichting in 1997 heeft Decisio een breed klantenbestand opgebouwd. Wij werken voor (semi-) overheden op alle schaalniveaus en voor kenniscentra, projectbureaus, agentschappen en toezichthouders. Ook projectontwikkelaars, het georganiseerde bedrijfsleven en individuele bedrijven mogen wij tot onze opdrachtgevers rekenen.

Ministeries

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Agentschappen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVV), Rijkswaterstaat Waterdienst, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, Rijkswaterstaat Zuid Nederland.

Provincies

Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland.

Stadsregio’s

Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Amsterdam, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Stadsregio Rotterdam, ROM Rijnmond.

Gemeenten

Gemeente Amsterdam: Ontwikkelingsbedrijf, Bestuursdienst. Dienst infrastructuur, Verkeer en Vervoer, Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Economische Zaken, Koers Nieuw West, diverse stadsdelen, Alblasserdam, Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Beverwijk, Culemborg, Den Bosch, Den Haag, Deurne, Enkhuizen, Haarlem, Haarlemmermeer, Helmond, Hilversum, Hoorn, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Nijmegen, Raalte, Rotterdam, Utrecht, Velsen, Vlaardingen, Waalre, Zaanstad.

Kenniscentra

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement.

Projectbureaus

Projectbureau IJmond Veelzijdig, Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied, Projectbureau Zwakke Schakels Zeeuwsche Kust, Projectbureau IJburg, Projectbureau Zuidas, Projectbureau ViA15.

Bedrijfsleven

Kabel Noord, Holland Casino, Havenschap Moerdijk, Fivelpoort CV, New Energy Docks, KPMG Dutch Caribbean, ProRail, Novio.

Ontwikkelaars en woningcorporaties

AM Wonen, Bouwbedrijf Van Gisbergen, BVR-Groep, De Alliantie, ING Real Estate, SADC, Woningstichting Rochdale, Salland Wonen, West-Holland Foreign Investment Agency, AMFO, Parteon.

Kamers van Koophandel

Kamer van Koophandel Amsterdam, Kamer van Koophandel Den Haag, Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, Kamer van Koophandel Rotterdam.

Branche- en ondernemersorganisaties

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), ORAM, Vereniging Mobiliteitsmanagement (VM2), Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK), VNO/NCW.

Samenwerkingsverbanden

Goederenvervoer Randstad (GOVERA), Bestuur Regio Utrecht, Platform Bereikbaarheid Noordvleugel, Stichting Arbeidsmarktstrategie Noord-Holland (SAN), Economic Development Board Rotterdam.

Toezichthouders

OPTA, De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), De Nederlandsche Bank, De Rekenkamer van Leeuwarden, Ommelander Rekenkamer.

Overig

Eilandgebied Curaçao, Waterschap Hollandse Delta, Politie Amsterdam-Amstelland, Waterschap Rivierenland.