Bikenomics Amsterdam: wat levert fietsen de stad op?

Dit voorjaar heeft de gemeente Amsterdam het nieuwe Meerjarenplan Fiets 2017-2022 gepresenteerd. Hierin staan de doelstellingen en te nemen maatregelen op fietsgebied voor de komende vijf jaar. Bij het opstellen van dit plan stelde de gemeente zich de vraag wat fietsen de stad eigenlijk oplevert. Op verzoek van de gemeente Amsterdam bracht Decisio de bikenomics voor Amsterdam in beeld. In een kleurrijke infographic en bijbehorende verantwoordingsrapportage drukten we de maatschappelijke, economische en sociale kant van de fiets in Amsterdam zoveel mogelijk uit in cijfers.

De maatschappelijke effecten van (modal shift naar) de fiets

In de periode 2010-2015 groeide het fietsgebruik in Amsterdam sterk. Van alle vervoerswijzen groeide het aantal fietskilometers verreweg het meest. In 2015 zijn er ruim 300 miljoen kilometers méér op de fiets afgelegd dan in 2010. Al deze extra fietskilometers leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad. En, aan de gezondheid van de inwoners. In euro’s uitgedrukt komt dit neer op meer dan 120 miljoen euro. Verschillende cases zijn ter illustratie uitgewerkt en laten zien dat ook specifieke projecten zeer rendabel kunnen zijn. Een handhavingsactie voor het verwijderen van fietswrakken leverde een ruimtewinst op die een drie maal hogere waarde vertegenwoordigd dan de kosten van de actie. Een fietsbrug bij NDSM, waardoor omfietsen niet meer nodig is, levert een maatschappelijk rendement op van 14 maal de investeringskosten. En een fietsdetectiesysteem voor de betere benutting van fietsenstallingen verdient zichzelf in vier jaar terug.

Fietsgerelateerde economie en sociale effecten

Het onderzoek laat verder zien dat de Amsterdamse fietsensector voor bijna 900 banen zorgt. Het gaat hierbij om productie- en handelsbedrijven, verkoop, reparatie, stalling en verhuur. In totaal zijn er meer dan 300 bedrijven in de sector actief. Waarbij opvallende verschillen tussen de verschillende stadsdelen waar te nemen zijn.

Naast de effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en economie is ook gekeken naar de effecten op sociaal gebied. Hierbij gaat het om positieve aspecten als sociale interactie en de bewegingsvrijheid die fietsen geeft, maar ook om negatieve aspecten als stress tijdens het fietsen in het drukke verkeer. Aan dit soort effecten is nog moeilijk een waardering in euro’s te hangen. Wel komt steeds meer onderzoek beschikbaar waardoor dit in de toekomst beter mogelijk wordt.

Raadpleeg het ‘bikenomics’ rapport

Klik hier voor de infographic en klik hier voor bijbehorende verantwoordingsrapportage.